Avoin työpaikka: gerontologian yliopettaja

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

 

Gerontologian yliopettajaa

1.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Yliopettajan keskeisimpiä tehtäviä ovat

- gerontologian opetus sekä AMK- että YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa
- opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittäminen
- opiskelijoiden opinnäyte- ja tutkimustöiden ohjaus
- englanninkielisen opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen
- jatkuvan oppimisen koulutuspalvelujen kehittäminen
- gerontologiaan kytkeytyvän tki-toiminnan kehittäminen
- julkaisu- ja tutkimustoiminta
- alaan liittyvän työelämäyhteistyön kehittäminen

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa tohtoritutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta ikäosaamisen alalta.
Opinnot gerontologiasta katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Painotamme valinnassa

- monipuolista alan työkokemusta ja näyttöä tuloksellisesta kehittämistoiminnasta,
- vahvaa gerontologian osaamista sekä muistiosaamiseen liittyvää asiantuntemusta,
- alan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja työelämäyhteistyötä,
- kokemus työskentelystä kansainvälisessä toimintaympäristössä,
- näyttöä kehittämis- ja tutkimustehtävistä, ml. julkaisutoiminta,
- pedagogista osaamista ja opetuskokemusta,
- hyviä itsensä johtamisen taitoja,
- yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja,
- työmenetelmien ja välineiden hallintaa (erityisesti digivalmiudet ja verkko-opetus) sekä
- sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Korkeakoulutuntemus katsotaan eduksi.

Jätä hakemus ansioluetteloineen maanantaihin 22.6.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekryssä.

Lisätietoja tehtävistä antavat työsuhteen osalta henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932) ja tehtävän sisällön osalta koulutuspäällikkö Anna-Riitta Mikkonen, p. 050 533 5514, anna.mikkonen@karelia.fi )