Avoin työpaikka: metsätalouden lehtori

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

METSÄTALOUDEN LEHTORIA
1.1.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Lehtorin keskeisimpinä työtehtävinä on metsätalouden opetus eri osaamisalueilla sekä opinnäytetöiden ja harjoittelun ohjaus. Toimenkuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehittämistehtävät, julkaisutoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta.

Odotamme hakijalta:
- metsäalan laaja-alaista osaamista ja monipuolista alan työkokemusta,
- metsäbiotalouden tuntemusta
- kokemusta hanketyöstä
- toimivia alaan liittyviä verkostoja
- kansainvälisyysosaamista
- hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
- vastuullista ja oma-aloitteista työskentelyotetta sekä
- sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja vähintään kolmen vuoden metsäalan käytännön työkokemusta, erityisesti metsäympäristön hoitoon ja suojeluun, metsätalouden ilmastokestävyyteen sekä metsien monikäyttöön liittyvä osaaminen ja kokemus katsotaan eduksi. Opetuskokemus katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansioluetteloineen maanantaihin 9.11.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekryssä.

Lisätietoja antavat tehtävän sisällön osalta koulutuspäällikkö Sanna Kasurinen, p. 050 413 2979, sanna.kasurinen(at)karelia.fi sekä työsuhteen osalta hallinto- ja henkilöstöjohtaja Jaana Tolkki, p. 050 408 7932, jaana.tolkki(at)karelia.fi