Hyvin­voin­nin ja kun­tou­tuk­sen robo­tiik­ka ‑webi­naa­ri 18.11. klo 8.30–10.00

Kol­mio­sai­sen hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gian webi­naa­ri­sar­jan ensim­mäi­sen osan tee­ma­na on hyvin­voin­nin ja kun­tou­tuk­sen robotiikka.

Tule kuu­le­maan mil­lai­sia koke­muk­sia ja osaa­mis­ta Itä-Suo­mes­sa on tar­jol­la ja hake­maan ideoi­ta mil­lai­nen roo­li juu­ri sinul­la voi­si olla hyvin­voin­ti­ro­bo­tii­kan alal­la tulevaisuudessa!

Ilmoit­tau­du 16.11. men­nes­sä https://bit.ly/hyvinvointi-ja-robotiikka

Tilai­suus on mak­su­ton ja kai­kil­le avoin.

Voit ilmoit­tau­tua jo nyt webi­naa­ri­sar­jan mui­hin osiin:

Kor­kea­kou­lu­yri­ty­syh­teis­työn webi­naa­ri­sar­jan ”Hyvin­voin­ti ja ter­veys­tek­no­lo­giat” jär­jes­tää Yri­ty­syh­teis­työn kehit­tä­mi­nen kas­vua­loil­la (YRIKE) –han­ke yhteis­työs­sä Kuo­pio Healt­hin kans­sa \lsdpriority4