Categories
Tapahtumat

Hyvin­voinnin ja kuntou­tuksen robotiikka -webinaari 18.11. klo 8.30–10.00

Kolmio­saisen hyvin­vointi- ja terveys­tek­no­logian webinaa­ri­sarjan ensim­mäisen osan teemana on hyvin­voinnin ja kuntou­tuksen robotiikka.

Tule kuulemaan millaisia kokemuksia ja osaamista Itä-Suomessa on tarjolla ja hakemaan ideoita millainen rooli juuri sinulla voisi olla hyvin­voin­ti­ro­bo­tiikan alalla tulevaisuudessa!

Ilmoit­taudu 16.11. mennessä https://bit.ly/hyvinvointi-ja-robotiikka

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Voit ilmoit­tautua jo nyt webinaa­ri­sarjan muihin osiin:

Korkea­kou­lu­yri­ty­syh­teistyön webinaa­ri­sarjan ”Hyvin­vointi ja terveys­tek­no­logiat” järjestää Yrity­syh­teistyön kehit­tä­minen kasvua­loilla (YRIKE) –hanke yhteis­työssä Kuopio Healthin kanssa \lsdpriority4