Kor­kea­kou­lus­tart­ti-hank­keen pää­töswe­bi­naa­ri 11.12.2020

Ter­ve­tu­loa Kor­kea­kou­lus­tart­ti-hank­keen pää­töswe­bi­naa­riin ohjaus­toi­mi­joil­le 11.12. klo 8:30–12:00. Webi­naa­ris­sa tutus­tu­taan hank­kees­sa kehi­tet­tyi­hin ohjauk­sen työ­me­ne­tel­miin ja väli­nei­siin sekä jae­taan hank­keen aika­na syn­ty­nei­tä onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia. Tapah­tu­ma tar­jo­aa näkö­kul­mia ura­suun­nit­te­luun ja sii­nä kuul­laan yhteis­työ­kump­pa­nei­den koke­muk­sia hank­keen ura­suun­nit­te­lu­mal­lin hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Webi­naa­ris­sa myös jul­kais­taan Pala­set Pai­kal­leen ‑ura­suun­nit­te­lu­pe­li.

Tapah­tu­man tar­kem­pi ohjel­ma ilmoi­te­taan myöhemmin.

Webi­naa­ri on maksuton.

Ilmoit­tau­du mukaan 9.12. men­nes­sä osoit­tees­sa tinyurl.com/korkeakoulustartti Etäyh­teys­link­ki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le sähköpostitse.

Lisä­tie­dot: niina.pennanen@karelia.fi, puh. 050 330 4719.