Categories
Tapahtumat

Korkea­kou­lus­tartti-hankkeen päätöswe­bi­naari 11.12.2020

Terve­tuloa Korkea­kou­lus­tartti-hankkeen päätöswe­bi­naariin ohjaus­toi­mi­joille 11.12. klo 8:30-12:00. Webinaa­rissa tutus­tutaan hankkeessa kehitet­tyihin ohjauksen työme­ne­telmiin ja välineisiin sekä jaetaan hankkeen aikana synty­neitä onnis­tu­misen kokemuksia. Tapahtuma tarjoaa näkökulmia urasuun­nit­teluun ja siinä kuullaan yhteis­työ­kump­pa­neiden kokemuksia hankkeen urasuun­nit­te­lu­mallin hyödyn­tä­mi­sestä. Webinaa­rissa myös julkaistaan Palaset Paikalleen -urasuunnittelupeli.

Tapah­tuman tarkempi ohjelma ilmoi­tetaan myöhemmin.

Webinaari on maksuton.

Ilmoit­taudu mukaan 9.12. mennessä osoit­teessa tinyurl.com/korkeakoulustartti Etäyh­teys­linkki lähetetään ilmoit­tau­tu­neille sähköpostitse.

Lisätiedot: niina.pennanen@karelia.fi, puh. 050 330 4719.