Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on todettu koronatartunta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on ilmennyt yksi korona­vi­rus­tar­tunta. Tartunnan saanut opiskelija on ollut 13. marras­kuuta Wärtsilän kampuksen opetustilassa.

Karelia on Siun soten ohjeiden mukai­sesti tiedot­tanut asiasta mahdol­li­sesti altis­tu­neille opiske­li­joille ja henki­lös­tölle. Samalla opiske­li­joille annettiin ohjeet siitä, että heidän tulisi seurata oireita ja hakeutua tarvit­taessa testaukseen.

Karelialla oli päätetty perjan­taina 20. marras­kuuta, jo ennen tietoa korona­tar­tun­nasta, siirtyä viran­omais­oh­jeis­tuksen mukai­sesti ensi maanan­taista lähtien pääosin etäopetukseen.