Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on todet­tu koronatartunta

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on ilmen­nyt yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut opis­ke­li­ja on ollut 13. mar­ras­kuu­ta Wärt­si­län kam­puk­sen opetustilassa.

Kare­lia on Siun soten ohjei­den mukai­ses­ti tie­dot­ta­nut asias­ta mah­dol­li­ses­ti altis­tu­neil­le opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lös­töl­le. Samal­la opis­ke­li­joil­le annet­tiin ohjeet sii­tä, että hei­dän tuli­si seu­ra­ta oirei­ta ja hakeu­tua tar­vit­taes­sa testaukseen.

Kare­lial­la oli pää­tet­ty per­jan­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta, jo ennen tie­toa koro­na­tar­tun­nas­ta, siir­tyä viran­omais­oh­jeis­tuk­sen mukai­ses­ti ensi maa­nan­tais­ta läh­tien pää­osin etäopetukseen.