Henkilö tabletti kädessä

Osaamisesta kyvykkyyteen – asiantuntijoille osaamista, organisaatiolle kyvykkyyttä

Kyvykkyys tarkoittaa organisaation kykyä hoitaa sen tehtävät ja tuottaa palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla. Kyvykkyys (Työelämälähtöinen kyvykkyyksien johtaminen ja kehittäminen) -hankkeessa edistetään digiosaamista ja osaamistarpeiden tunnistamista sekä lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.  Sähköisten palveluiden ja asiointikanavien merkitys on kasvanut voimakkaasti ja tämä vaatii henkilöstöltä jatkuvaa uudistumista sekä uuden oppimista työn ohessa. Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan kehittämällä menetelmiä työn ohessa oppimiseen.

Hankkeen toimenpiteissä organisaatioiden kyvykkyyttä tuetaan Leanistä johdetulla valmennus-katalla. Valmennus-kata auttaa ongelmien tunnistamisessa sekä kehittämistavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeessa rakennetaan myös Karelian YAMK-opiskelijoiden urapalvelumalli, joka auttaa tunnistamaan olemassa olevan osaamisen ja ohjaa sen pohjalta osaamista täydentäviin jatkuvan oppimisen palveluihin.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Karelia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Siun Sote. Yritysyhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat JIP-Isännöinti ja Valamis. Mukaan odotetaan myös kuntakumppania.

Siun Soten osalta hankkeen ensisijaisina ja keskeisinä kohderyhminä ovat digimentorit sekä heidän esihenkilönsä, joiden yhteistyötä pyritään tiivistämään hankkeen avulla. Yhteistyön tiivistämisen kautta luodaan pohjaa henkilöstön digiosaamisen kehittämiselle.

Kyvykkyys-hankkeen toiminnot aloitetaan Siun Soten organisaatiosta, jonka jälkeen hyväksi havaittuja toimintamalleja hyödynnetään yhteistyökumppanien toiminnassa sekä YAMK-opiskelijoiden urapalvelumallin luomisessa.

Kyvykkyys – Työelämälähtöinen kyvykkyyksien johtaminen ja kehittäminen -hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-31.8.2023. ESR-hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


Hankkeen henkilöstö

Päivi Franssila, lehtori, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Petra Liimatta, projektiasiantuntija, Siun Sote

Anssi Kekkonen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jyri Roihuvuo, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Petri Laitinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot: Päivi Franssila, paivi.franssila @ karelia.fi