Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Podcast

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -podcast : Osaamisen tunnustaminen

Kääk mikä käsite­vii­dakko! Mitä oikeasti tarkoi­tetaan osaamisen tunnis­ta­mi­sella ja tunnus­ta­mi­sella? Miten korvaa­minen, sisäl­lyt­tä­minen ja hyväk­siluku toimii? Entä osaamisen näyttö? Mikä on arkio­saa­misen rooli opitun kokonai­suu­dessa? Miten oman osaamisen voi edes löytää ja sanallistaa? 

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -podcast­sarjan kolman­nessa osassa Karelian tieto­tek­niikan lehtori, opinto-ohjaaja Joni Ranta, kielten lehtori Merja Öhman, hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englannin lehtori Liisa Sandvall selvit­tävät osaamisen tunnis­ta­misen ja tunnis­ta­misen käsit­teitä ja käytänteitä. 

Kuuntele jakso tästä:

Podcast­sarjan neljän­nessä jaksossa jatketaan keskus­telua osaamisen tunnus­ta­misen teemasta. Osaamisen tunnis­ta­minen on yksilöl­listä, mutta arvioinnin on oltava tasapuo­lista. Kaiva­taanko osaamisen tunnis­ta­miseen, formaaliin oppimiseen ja opinto-ohjauksen vuoro­pu­heluun asenne­muu­tosta? Milloin opiskelija on valmis näyttöön, ja millaista tukea osaamisen tunnis­ta­misen ja tunnus­ta­misen proses­seihin tarvitaan? Jaksossa Karelian tieto­tek­niikan lehtori, opinto-ohjaaja Joni Ranta, kielten lehtori Merja Öhman, hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englannin lehtori Liisa Sandvall pureu­tuvat osaamisen tunnis­ta­misen ja tunnus­ta­misen haasteisiin ja ratkaisuihin.

Kuuntele jakso tästä:

Podcast-sarja on osa Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hanketta, jonka toteuttaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu William ja Ester Otsakorven säätiön rahoituksella.

Koko sarja on kuunnel­ta­vissa Karelian podcast-kanavalla.

Podcastin toimittaja: Joni Ranta, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Suunnittelu, käsikir­joitus ja toteutus: lehtorit Minna Turunen, Merja Öhman, Liisa Sandvall ja Joni Ranta, Karelia-ammattikorkeakoulu