Categories
Videot Kansainvälisyyttä Pulssi

Tunnelmia Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeen työpajasta

Keväällä 2022 Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hanke järjesti useita työpajoja hankkeen eri kohde­ryh­mille. Yksi työpa­joista oli suunnattu Karelia-amk:n kansain­vä­li­sille tutkinto-opiske­li­joille. Työpa­jassa opiske­lijat jakoivat ajatuk­siaan ja toiveitaan työllis­ty­miseen, Joensuussa asumiseen ja Karelia-amk:n alumni­toi­mintaan liittyen. Työpa­jassa hyödyn­nettiin liveku­vitus-menetelmää kerät­tyjen tulosten havain­nol­lis­ta­mi­seksi. Video tiivistää työpajan tunnelman.

Videon toteutus: Sofiya Meleshkova, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu