Categories
Kirjasto

Vastaa kirjaston kyselyyn, voit voittaa palkintoja

AMK-kirjas­tojen kansal­linen käyttä­jä­kysely toteu­tetaan 19.9. – 14.10.2022 koko maassa. Mieli­pi­teesi on kirjas­tolle tärkeä! Kyselyn tulokset auttavat meitä arvioimaan ja kehit­tämään palve­lui­tamme. 

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Samalla voit osallistua urhei­lu­kellon ja muiden palkin­tojen arvontaan. 

Kuva: Pixabay