Vastaa kirjas­ton kyse­lyyn, voit voittaa palkintoja

AMK-kirjas­to­jen kansal­li­nen käyt­tä­jä­ky­sely toteu­te­taan 19.9. – 14.10.2022 koko maassa. Mieli­pi­teesi on kirjas­tolle tärkeä! Kyselyn tulok­set autta­vat meitä arvioi­maan ja kehit­tä­mään palve­lui­tamme. 

Kyse­lyyn pääset tästä linkistä.

Samalla voit osal­lis­tua urhei­lu­kel­lon ja muiden palkin­to­jen arvontaan. 

Kuva: Pixabay