Ilmastonmuutos ja terve ikääntyminen: Verkko-oppimista resilienssiin ja sopeutumiseen yhteiskehittäen

Ilmastonmuutos tuo merkittäviä haasteita väestön ikääntymiselle ja hoivatyölle. Lämpötilan noustessa ja äärimmäisten sääilmiöiden yleistyessä ikääntyneet ovat yhä alttiimpia kuumuudesta johtuville sairauksille ja muille ilmastoon liittyville terveysriskeille. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat pahentaa ikääntyneiden olemassa olevia terveysongelmia, kuten hengitystieongelmia ja sydän- ja verisuonitauteja.

Terveydenhuollon ammattilaisilla ja omaishoitajilla, jotka ovat usein perheenjäseniä on lisääntynyt vastuu iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnista näiden haasteiden keskellä. Heidän on sopeuduttava muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, tarjottava tukea äärimmäisten sääilmiöiden aikana ja otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kärsivän ikääntyvän väestön lisääntyneet terveystarpeet. Lisäksi terveyspalvelujen kuormitus voi lisääntyä, kun ilmastoon liittyvät katastrofit vaikuttavat infrastruktuuriin ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen. Tämä tuottaa haasteita ikääntyvien terveyspalveluille.

Miksi tarvitsemme chAnGEa?

ChAnGE-kumppaneiden aiemmin tekemä tarveanalyysi toi ilmi, ettei ilmastonmuutoksen, terveyden ja aktiivisen ikääntymisen liitännäisyyttä ole huomioitu politiikassa. Olemassa olevat ilmastoaloitteet asettavat nuorten osallistumisen etusijalle jättäen ikääntyneiden terveyshaasteet huomiotta. Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ammattilaiset tarvitsevat laajempaa ymmärrystä ja osaamista ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja sen hillitsemisestä. Nämä tiedot vahvistavat heidän osaamistaan mm. johtamistaidoissa sekä resilienssiään, joita tarvitaan yhä haavoittuvamman ikääntyvän väestön terveydenhuollon tarpeisiin, erityisesti äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyessä.

On siis todettu tarvetta joustaville verkkokoulutusresursseille, jotka on räätälöity sote-alan työntekijöille keskittyen ilmaston, terveyden ja ikääntymisen toisiinsa liittyviin kysymyksiin.

Mitä olemme tehneet

Tähän mennessä chAnGE-hankkeessa on keskitytty yhteistoiminnallisten työpajojen toteutukseen kumppanimaissa. Työpajoihin on osallistunut sote-alan työntekijöitä, johtajia ja ikääntyneiden edustajia.

Tavoitteena on vastata sekä tarveanalyysiimme perustuviin koulutusvaatimuksiin että paikallisten sote-alan työntekijöiden erityisiin osaamistarpeisiin. Nämä työpajat tuottavat tietoa opetussuunnitelmaan, oppimiskehykseen ja lopullisten koulutusmateriaalien kehittämiseen.

Yhteiskehittämisen avulla osallistujaryhmät määrittävät yhdessä yleiset oppimistavoitteet, opetussuunnitelman ja kriteerit kunkin mikro-opinnon onnistuneelle suorittamiselle. Tämän jälkeen aloitetaan kunkin mikro-opinnon oppimissisällön kehittäminen, jota seuraa digitalisointi verkon kautta toteutettavaksi ja arviointia varten.

Mikä chAnGE on 

chAnGE on Euroopan unionin osarahoittama Erasmus+ -hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille suunnitella ja sisällyttää ilmastoon sopeutuminen ja sietokyky heidän jokapäiväiseen työhönsä. Hanke alkoi 1.10.2023 ja kestää kolme vuotta. Sen kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa euroa. Konsortio koostuu korkeakouluista, ammattiopistoista ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista viidessä maantieteellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa maassa: Irlannissa, Itävallassa, Kreikassa, Porugalissa ja Suomessa. Hankkeeseen osallistuu myös viisi liitännäiskumppania.

Jos haluat pysyä kuulolla ja lukea lisää, voit vierailla verkkosivuillamme täällä.