Tatiana Laittila muutti Venäjältä Suomeen, perusti perheen, kouluttautui sairaanhoitajaksi ja toimii hieronta-alan yrittäjänä

Tatiana Laittila on 43-vuotias hierontayrittäjä ja sairaanhoitaja AMK. Hän toimii yrittäjänä Hierontastudio Käsien taika -nimisessä yrityksessä. Yritys sijaitsee Joensuun keskustassa, jossa hän on toiminut maaliskuusta 2023 lähtien. Tatianan matka hierojasta yrittäjäksi on vaatinut määrätietoista opiskelua, kovaa työtä ja jatkuvaa halua kehittyä.

Hierojan työt sairaalassa ja muutto Suomeen

Tatiana Laittila on kotoisin Venäjältä Vienanmeren rannalta. Sieltä hän muutti Pietariin, missä hän työskenteli sairaanhoitajahierojana useiden vuosien ajan. Tatianan osaaminen perustuu vahvasti hänen koulutukseensa ja työkokemukseensa sairaalassa, jossa hän toimi hierojana noin viisi vuotta. Venäjällä hierojan työ sairaalassa vaatii sairaanhoitajan tai lääkärin tutkinnon, ja hierojalla on tärkeä rooli esimerkiksi kuntoutuspotilaiden hoidossa. Lisäksi Tatiana työskenteli hierojana myös omassa kaupungissaan ja yrittäjänä Pietarissa.

Tatiana valmistui liikunnan erityisopettajaksi yliopistosta vuonna 2010. Tämä tutkinto syvensi hänen ymmärrystään kehon fysiologiasta ja dynamiikasta, mikä on ollut erittäin hyödyllistä hierontatyössä. Vuonna 2012 Tatiana muutti Suomeen mennäkseen naimisiin suomalaisen miehensä kanssa.  Hänellä on viisi lasta, joista vanhin on jo muuttanut pois kotoa.

Tatiana Laittila on asunut Suomessa vuodesta 2012 lähtien.

Kielihaasteista suomalaiseen sairaanhoitajatutkintoon

Suomeen muutettuaan Tatiana kohtasi haasteita kielitaidon kanssa, mikä vaikeutti pääsyä korkeakouluopintoihin. Hän haki kahdesti Karelia-ammattikorkeakouluun opiskelemaan suomalaista sairaanhoitajan tutkintoa, mutta heikon kielitaidon vuoksi hän ei saanut opiskelupaikkaa.

Lopulta Tatiana pääsi opiskelemaan sairaanhoitajaksi opiskeltuaan ensin 60 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja opiskeltuaan samalla määrätietoisesti suomen kieltä. Tatiana kertoo kuljettaneensa joka paikassa mukanaan pientä sanakirjaa, minkä avulla hän pyrki hoitamaan kaikkia asiat suomen kielellä.

Tatiana Laittila valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 2017. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt keikkatyöläisenä eri paikoissa, kuten Siilaisen terveysasemalla Joensuussa, Kontiolahdella ja Liperissä.

Yrittäjyys alkoi sivutoimisesti ja kasvoi omaksi yritykseksi

Tatiana aloitti yrittäjyytensä vuonna 2020, kun hän perusti toiminimen ja alkoi tehdä hierontatöitä sivutoimisesti kotonaan ja asiakkaiden luona. Hän mainosti palveluitaan menestyksekkäästi venäjänkielisissä ryhmissä WhatsAppissa ja Facebookissa, mikä toi paljon asiakkaita.

Tatiana korostaa suomalaisen tutkinnon merkitystä, sillä hänen oli suoritettava koulutetun hierojan tutkinto Itä-Suomen Liikuntaopistossa (ISLO), koska Valvira (sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto) ei hyväksynyt hänen Venäjällä suorittamiaan tutkintoja. Hän pitää merkittävänä sitä, että suomalainen hierojan tutkinto antoi hänelle uutta näkökulmaa ja tietoa, joka täydensi aiempaa osaamista. Tatiana on sen jälkeen suorittanut myös urheiluhierojan tutkinnon ja opiskelee parhaillaan hierojan erikoisammattitutkintoa.

Yrityksensä kirjanpidon Tatiana hoiti itse ensimmäiset kaksi vuotta, mutta oman toimitilan myötä hän palkkasi kirjanpitäjän. Tatiana kertoo, että kirjanpitäjän tapaamiset ovat tärkeitä ja ne pidetään neljännesvuosittain.

Tatiana Laittilan mukaan kielitaito on avainasemassa työllistymisessä ja yrittäjyydessä uudessa maassa.

Kannattaa panostaa kielitaitoon ja asiakaspalveluun

Tatiana korostaa, että yrittäjyydessä on tärkeää huolehtia itsestään ja asiakkaistaan. Hän suosittelee muuttamaan lähemmäs asiakaskuntaa, kuten hän itsekin teki siirtyessään Joensuun keskustaan.

Tatiana neuvoo myös ottamaan käyttöön erilaisia maksuvälineitä, kuten Smartum ja ePassi, jotka helpottavat asiakkaiden maksamista. Hän korostaa myös kielitaidon merkitystä, sillä se on avainasemassa työllistymisessä ja yrittäjyydessä uudessa maassa. Tatiana painottaa, että motivaatio oppia kieli ja tehdä työtä on ratkaisevaa.

Yrittäjyys tuo vapautta

Tatiana näkee yrittäjyyden parhaana puolena sen, että on itse oman elämänsä herra. Hän nauttii työn vapaudesta ja mahdollisuudesta päättää omasta ajankäytöstään. Vaikka sairaanhoitajan työ on mukavaa ja palkitsevaa, vuorotyö ja ulkoapäin annetut työvuorolistat rajoittavat vapautta, mikä ei ole monessa mukana olevalle naiselle yhtä houkuttelevaa kuin yrittäjänä toimiminen.

Tatiana rohkaisee myös muita maahanmuuttajia tavoittelemaan yrittäjyyttä, sillä jokaiselle löytyy paikka, jos on valmis tekemään kovasti töitä ja kilpailemaan asiakkaista.

Tatiana Laittilan tarina on inspiroiva esimerkki siitä, miten määrätietoinen työ ja jatkuva itsensä kehittäminen voivat johtaa menestykseen uudessa maassa. Hänen neuvonsa ja kokemuksensa ovat arvokkaita kaikille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä Suomessa.

Talent Hub Eastern Finland -hankkeessa edistetään kansainvälisten opiskelijoiden yrittäjyyttä

Talent Hub Eastern Finland, vuosina 2023–2027 toteutettava ESR+ rahoitettu ryhmähanke pohjautuu kuuden oppilaitoksen yhteistyöhön eri koulutusasteilta Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Hankkeeseen osallistuvat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Oppilaitosten yhteisenä tavoitteena on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueella valmistumisen jälkeen erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Yrittäjyys on yksi näistä työllistymisen keinoista. Karelia-amk koordinoi oppilaitosten yhteisiä kehittämistoimenpiteitä yrittäjyyden edistämiseksi Itä-Suomessa.

Lisätietoja: https://www.karelia.fi/projektit/talent-hub-eastern-finland, Heikki Immonen, projektiasiantuntija, [email protected], 013 260 6757


Kirjoittajat:

Heikki Immonen, yliopettaja, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu, Talent Hub Eastern Finland -hanke

Riku Jalonen, projektipäällikkö, Savon ammattiopisto, Talent Hub Eastern Finland -hanke

Daniel Bågeberg, lehtori, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu, Talent Hub Eastern Finland -hanke

Reima Venhe, opettaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Talent Hub Eastern Finland -hanke

Kuvat: Tatiana Laittila