Kategoria: Kirjasto

 • 3.10. klo 10-11: Tiedon­han­kinnan työpaja Wärtsilä-kampuksella

  Kirjasto järjestää Karelian opiske­li­joille tiedon­han­kinnan työpajan paikan päällä Wärtsilä-kampuk­sella tiistaina 3.10. klo 10-11. Paikkana on Wärtsilä-kampuksen aula. Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja!


 • Kirjaston vuoden asiakas valittu

  Karelian kirjasto palkitsee joka syksy vuoden kirjas­toa­siakkaan. Kirjaston asiak­kaaksi 2022-2023 valittiin Maija Romppanen. Karelian kirjasto luovutti Maija Romppa­selle Vuoden asiakkaan kunnia­kirjan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lukuvuoden avajai­sissa 19.9.2023. Maija on kirjas­tomme yksi pitkä­ai­kai­sim­mista asiak­kaista. Hän on eläkkeellä ollessaan omistau­tunut opiske­lemaan ja tehnyt jo yhden väitös­kirjan ja kirjoittaa parhaillaan seuraavaa pro gradu -tutkiel­maansa. Maija on tullut tutuksi kirjas­tomme säännöl­lisenä […]


 • Ke 20.9. klo 16.30-17.30 tiedon­han­kinnan työpaja verkossa

  Terve­tuloa osallis­tumaan syksyn ensim­mäiseen kirjaston järjes­tämään verkko­työ­pajaan ke 20.9. klo 16.30–17.30. Työpaja pidetään Zoomissa: Osallistu tästä. Ei ennakkoilmoittautumista. Työpajat on suunnattu Karelian opinnäy­te­työ­vai­heessa oleville opiske­li­joille. Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja!


 • Oppiporttiin ja Terveys­porttiin kirjau­tu­minen on uudistunut!

  Duodecimin palve­luihin, Oppiporttiin ja Terveys­porttiin kirjau­tu­misen tausta­jär­jes­telmä on uudis­tunut. Molempiin kirjau­dutaan edelleen tuttuun tapaan Karelia-Finnan kautta, mutta esimer­kiksi entiset mahdol­liset suorat linkit Moodlessa tms. eivät enää toimi, koska kirjau­tu­mi­so­soitteet ovat muuttuneet. Oppiporttia ja Terveys­porttia linkit­täessä kannat­taakin aina tehdä linkkaus Karelia-Finnassa oleviin tietueisiin, näiden osoitteet eivät muutu: Oppiportti: https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99707486005967 Terveys­portti: https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99706076005967 Jatkossa Duodecim-tilin pitäisi toimia niin, että […]


 • Automaat­tiset maksu­muis­tu­tukset käyttöön syyskuun alussa

  Saat jatkossa kerran kuukau­dessa muistu­tuksen maksa­mat­to­mista kirjaston maksuista.  Voit maksaa maksut kortti­maksuna kirjaston asiakas­pal­ve­lussa (tarkista aukio­loajat!) tai verkko­maksuna Karelia-Finnassa.  Maksut kannattaa hoitaa pois ennen kuin ne aiheut­tavat lainaus­kiellon ja estävät lainaa­misen tai lainojen uusimisen. Lainaus­kielto tulee voimaan, kun maksut ylittävät 10 euroa. 


 • Muistathan hakea varauksesi!

  Kirjaston varaus­hyl­lyssä on paljon varauksia, joiden viimeinen nouto­päivä on 30. tai 31.8. Käväi­sethän nouta­massa varauksesi ajoissa.  Jos varausta ei noudeta tai peruuteta, perimme siitä 1 euron käsit­te­ly­maksun. Ilmoita mahdol­li­simman nopeasti kirjaston asiakas­pal­veluun, jos et pääse hakemaan varaamasi kirjaa. Näin vältyt käsit­te­ly­mak­sulta ja kirja liikkuu nopeammin seuraa­valle sitä tarvitsevalle.


 • Kirjaston palve­luajat 28.8. alkaen

  Maanan­taista 28.8. lähtien kirjaston asiakas­palvelu palvelee seuraa­villa aukioloajoilla: ma klo 11.00–16.30ti-pe klo 11.00–15.00 Kaikki aukio­loajat, mukaan lukien mahdol­liset muutokset palve­lua­joissa, voit tarkistaa Karelia-Finnasta. Voit ottaa yhteyttä asiakas­pal­ve­luumme eri tavoin:  Terve­tuloa kirjastoon!


 • Kirjaston aukiolo- ja palve­luajat 7.-27.8.

  Karelian kirjasto avautuu maanan­taina 7.8. Voimassa ovat seuraavat aukiolo- ja palve­luajat 7.-27.8.: Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna ma-pe klo 7.30-20. Asiakas­palvelu on avoinna ma-pe klo 11–15. Huom. Muutos palve­lua­joissa: to 17.8. asiakas­palvelu on avoinna klo 11-14. Karelia-Finnasta näet ajanta­saiset aukioloajat.  Jos olet uusi asiakas, löydät myös asiak­kaaksi-ilmoit­tau­tu­misen ohjeet Karelia-Finnasta, kohdasta Asiak­kaaksi. Terve­tuloa kirjastoon!


 • Kirjasto on kiinni 1.7.-6.8.

  Kirjasto on auki viimeisen kerran ennen kesän kiinnioloa perjan­taina 30.6. Kampuksen ulko-ovi on auki klo 8-15. Kirjasto on kiinni 1.7.-6.8. Seuraavan kerran kirjasto on avoinna ma 7.8. Mitkä palvelut toimivat myös kirjaston ollessa kiinni: Vinkki: Kirjoja ja muita aineistoja löydät myös Vaara­kir­jas­tosta tai Itä-Suomen yliopiston kirjas­tosta. Muista myös oman paikka­kuntasi kirjastot, jos olet esim. kesän aikana […]


 • Kirjaston aukio­loai­ka­muu­toksia 23.6.-6.8.

  Kirjaston aukio­loai­ka­muu­tokset : Voit tarkistaa kaikki kirjaston aukiolo- ja palve­luajat Karelia-Finnasta!