Categories
Ajankohtaista

Neuvonta ja opetus

Neuvomme kirjaston ja sen kokoelmien käytössä sekä itsenäi­sessä tiedonhankinnassa. 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

 • sähkö­pos­titse: asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi
 • paikan päällä kirjas­tossa asiakas­pal­velun aukio­loai­koina (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • kirjaston chatissa (Karelia-Finnassa, linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • puh./ WhatsApp: 050 311 9545 (vastaamme asiakaspalveluaikoina)

Tarjoamme tiedonhaun ohjausta Karelian opiske­li­joille ja henkilökunnalle.

Avoimet tiedon­han­kinnan klinikat SoTen opiskelijoille

Klinikat on tarkoi­tettu opinnäy­te­työ­vai­heessa oleville Karelian sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joille.
Klini­koilla esitellään Karelia-Finnasta löytyvät keskeiset kotimaiset ja ulkomaiset tiedon­lähteet. Niissä käsitellään myös tiedon­ha­kuihin liittyviä käytännön ongelmia, esim. hakutek­niikkaa, hakusa­nojen valintaa, hakujen rajaa­mista sekä lähteiden arviointia. Klini­koiden sisältö rakentuu osallis­tujien kysymysten ja tarpeiden mukai­sesti. Tervetuloa!

Tiedon­han­kinnan klinikat toteu­tetaan etäyh­tey­dellä (Teamsissa). Parhaiten klini­kalle osallis­tu­minen onnistuu, jos sinulla on käyttä­mässäsi laitteessa mikrofoni (mikro­fo­nil­liset kuulokkeet). 

Ilmoit­taudu vähintään 2 arkipäivää ennen klinikan pitopäivää. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keelle pääset tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Klini­koiden pitoajat, kevät 2021

Sosio­nomit:

 • ti 20.4. klo 11-12 
 • ti 11.5. klo 15-16

Sairaanhoitajat/terveydenhoitajat:

 • ti 13.4. klo 11-12
 • ti 27.4. klo 11-12
 • ma 10.5. klo 13-14

Fysio­te­ra­peutit:

 • to 22.4. klo 10-11 
 • ma 17.5. klo 11-12

Tiedon­han­kinnan ohjaus muille koulutusaloille

Tiedon­han­kinnan ohjaus muille aloille, kevät 2021

Voit varata ajan tiedon­han­kinnan ohjaukseen. Varaa ohjaus vähintään 1 viikkoa ennen toivo­maasi ohjausaikaa, jotta ehdimme suunni­tella sen. Varaus­lo­mak­keelle pääset tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ohjauksen kesto on korkeintaan 1 tunti. Se toteu­tetaan etäyh­tey­dellä (Teamsissa). Ohjaukseen osallis­tu­minen onnistuu parhaiten, jos sinulla on käyttä­mässäsi laitteessa mikrofoni (mikro­fo­nil­liset kuulokkeet). 

Voit ottaa tiedon­han­kinnan kysymyk­sissä yhteyttä myös chatin kautta. Löydät chatin Karelia-Finnasta.

Opinnäy­te­työ­pajat: Liike­talous ja IB

Liike­ta­louden ja IB:n opiske­li­joille järjes­tetään opinnäy­te­työ­pajoja, joissa on paikalla opinnäy­tetyön ohjaajia eri näkökul­mista, mukana on myös kirjasto. Tervetuloa!

Muutos kevät 2021 työpa­jojen pitoon:
Työpajat pidetään etänä. Osallis­tu­minen vaatii ilmoit­tau­tu­misen! Ilmoit­taudu työpajaan 1 päivää ennen pitoaikaa.

Ilmoit­taudu työpajaan menemällä Liike­ta­louden opinnäy­tetyö -Moodle-kurssille > mene kohtaan 3. Opinnäy­te­työ­pajat > Sivun lopussa ilmoit­tau­tu­minen -osio.

 • ke 14.4. klo 14-15
 • ke 12.5. klo 14-15

Tiedon­han­kinnan verkko­kurssit – opiskele tiedon­han­kintaa itsenäisesti!

Tiedon­han­kinnan perusteet -verkko­kurssin sisältö:

 • Karelian kirjasto ja sen palvelut
 • Karelia-Finnan perus­käyttö ja e-aineistot
 • tiedon­han­kinnan suunnittelu ja tiedonhaun toteutus
 • tiedon arviointi ja eettinen käyttö

Verkko­kurssi soveltuu kaikkien koulu­tusa­lojen opiske­li­joille, ja sen voi suorittaa itsenäi­sesti milloin vain. Kurssi suosi­tellaan suori­tet­ta­vaksi opintojen 1. vuotena. Verkko­kurs­sista ei tule opintopisteitä.

Linkki Tiedon­han­kinnan perusteet -verkko­kurs­sille (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tiedon­han­kintaa opparin tekijöille -verkko­kurssin sisältö:

 • tiedon­han­kinnan kertaus
 • tutki­mus­tieto ja tieteel­linen tieto
 • oman alan laadukkaat tiedonlähteet
 • tiedon arviointi ja eettinen käyttö

Verkko­kurssi soveltuu kaikkien koulu­tusa­lojen opiske­li­joille, ja se suosi­tellaan suori­tet­ta­vaksi opinnäy­te­työ­pro­sessin alussa. Verkko­kurs­sista ei tule opintopisteitä.

Linkki Tiedon­han­kintaa opparin tekijöille -verkko­kurs­sille (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Lisätiedot: kirjasto(at)karelia.fi