Terveydenhoitaja

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30 (AMK-valintakoe 15, yo-todistusvalinta 8, ammatillinen todistusvalinta 7)
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 — 18 välillä.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika: 2.9. — 16.9.2020

Valintaperusteet, syksy 2020

Opetussuunnitelma

Väestön ikääntyessä myös ennaltaehkäisevän hoitotyön rooli kasvaa, ja alan asiantuntijuutta tarvitaan koko ajan enemmän. Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena terveydenhoitajana olet kansanterveystyön ammattilainen ja pystyt vaikuttamaan eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten hyvinvointiin.

Karelia-amk:n terveydenhoitajana sinulla on sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan pätevyys. Voit näin ollen työskennellä muun muassa perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, ikäihmisten terveydenhuollossa, kotihoidossa, sairaalassa ja järjestöissä. Lisäksi terveydenhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan ohella voit työllistyä muun muassa projektipäälliköksi, projektityöntekijäksi, terveyssuunnittelijaksi, terveysvalmentajaksi, lääke-edustajaksi, tutkimushoitajaksi, asiakasneuvojaksi, palveluohjaajaksi tai toiminnanjohtajaksi.

Karelia amk:n terveydenhoitajaopinnoissa saat kattavan tietoperustan ja opit organisointi- ja ongelmienratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Opinnoissa korostuvat hyvä työmoraali sekä eettiset ja ammatilliset päätöksentekotaidot.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2

Voimala — palveluja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tekemänä

Simula — oppimis- ja palveluympäristö turvalliseen, luottamukselliseen ja yhteisölliseen harjoitteluun

Katso video simulaatio-opiskelusta Karelian terveydenhoitajaopinnoissa.