Internatiol Business students working in a group

Yrittäjyyden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja kansainvälisyys 

Karelialla on pitkä historia yrittäjyyden tutkimuksessa ja kehittämisessä. Seuraavassa joitakin nostoja kehittämishankkeisiin sekä yrittäjyyttä monipuolisesti käsitteleviin julkaisualustoihin.

Yrittäjyyshankkeet 

Tässä joitakin nostoja merkittävistä yrittäjyyteen liittyvistä, Karelia-ammattikorkeakoulun toteuttamista hankkeista: 

  • Ammatiksi yrittäjä -hanke on yhdessä Riverian kanssa toteutettava merkittävä yrittäjyyskoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa syntyy Karelian mm. verkkokaupan oppimisympäristö.
  • Talent Hub Eastern Finland -hankkeessa parannetaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia Itä-Suomessa. Yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä on yrittäjyyden vahvistaminen yhtenä työllistymisen muotona.

Yrittäjyysjulkaisuja 

Ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opiskelijat tuottavat vuosittain satoja erilaisia julkaisuja. Näiden joukkoon mahtuu merkittävä määrä yrittäjyyteen liittyviä julkaisuja. Yrittäjyyttä käsitteleviä kirjoituksia kootusti: 

Yrittäjyys ja kansainvälisyys 

Yrittäjyys on globaalimpaa, kuin koskaan. Opiskelijoille on tarjolla eri mittaisia kansainvälisiä vaihto-ohjelmia, jotka mahdollistavat omien yrittäjyystaitojen kehittämisen. Lisäksi Karelia kehittää ja tuo maakuntaan uutta kansainvälistä yrittäjyysosaamista yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa. 

Seuraavassa joitakin esimerkkejä kansainvälisestä yrittäjyystoiminnasta: 

Y-akatemia on osa kansainvälistä tiimipedagogiikkaa hyödyntävien yrittäjyysohjelmien verkostoa. Y-akatemian opiskelijat voivatkin yhdistää opintoihin vaihtojakson kumppaniakatemiassa esimerkiksi Tšekissä. https://y-akatemia.fi/  

INVEST-allianssi on Karelian ja kuuden muun eurooppalaisen korkeakoulun tiivis yhteistyömuoto, jonka yksi keskeisistä fokusalueista on yrittäjyys. INVEST-allianssi järjestää mm. kansainvälistä liikeideakilpailua sekä tarjoaa kansainvälistä opintopakettia yrittäjyydestä. https://www.invest-alliance.eu/fi

Keksintöohjeistus ammattikorkeakoulun henkilökunnalle 

Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämät mahdollisesti patentilla suojattavat ja kaupallistettavat keksinnöt käsitellään korkeakoulujen keksintölain velvoittamalla tavalla.  

Ammattikorkeakoulun työntekijänä olet velvollinen laatimaan tekemästäsi keksinnöstä keksintöilmoituksen. Keksintöilmoituksen tekeminen käynnistää prosessin, jossa määritetään mm. keksinnön suojattavuus ja sen omistussuhteet. Jos keksintöilmoitus hyväksytään, olet oikeutettu keksintöilmoituspalkkioon. Vastaavasti patentoidusta keksinnöstä maksetaan palkkio. 

Karelian keksintöohjeistus ja valmis keksintöilmoituspohja löytyy Karelian henkilöstön intranetistä (vaatii kirjautumisen). 

Henkilökunnan yrittäjyys 

Karelia-ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö koostuu monialaisista asiantuntijoista ja erityisosaajista, joille yksi hyvä keino oman osaamisen päivittämiseen sekä kehittämiseen on sivutoiminen yrittäjyys. Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöllä on mahdollisuus sivutoimiseen yrittäjyyteen.

Sivutoiminen yrittäjyys voi tarkoittaa yksityisyrittäjänä toimimista tai omistajan roolia yhtiössä. Yritystoiminta on sallittua ja jokaisella on oikeus perustaa yritys. Sivutoimiseen yrittäjyyteen vaaditaan kuitenkin sivutoimilupa ja selvitys työsuhteen aikaisesta yrittäjyydestä.