Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

Tuleeko sinusta joskus yrittäjä? Toimitko jo nyt yrittäjänä? Karelian Yrittäjyyspolulla yhdistät opinnot ja oman yritysideasi kehittämisen.

Karelian Yrittäjyyspolku

Alla on kuvattu erilaisia kaikille opiskelijoille avoimia palveluita ja opintojaksoja. Sisältö on organisoitu yrittäjyyspolun vaiheiden mukaisesti:

 1. Minulta puuttuu yritysidea
 2. Minulla on yritysidea, mutta en tiedä onko se realistinen
 3. Minulla on testattu ja pitkälle kehitetty yritysidea, mutta en ole perustanut vielä yritystä
 4. Minulla on rekisteröity yritys

Missä sinun yrittäjyyspolkusi kulkee? Ole yhteydessä omaan opinto-ohjaajaasi. Voitte yhdessä katsoa, kuinka yhdistät yrittäjyyden opintoihisi.

1. Minulta puuttuu yritysidea

Epic Challenge Joensuu ‑opinnot

Epic Challenge ‑opinnoilla opit tuotekehitys‑, testaus- ja ideointimenetelmiä. On suuri mahdollisuus sille, että löydät opintojen aikana oman yritysidean.

Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta ‑opinnot

Opintojaksoilla opit tuotekehitys‑, testaus- ja ideointimenetelmiä. Työskentely tapahtuu tiimeissä. Kehittämishaasteet saadaan työelämästä. On suuri mahdollisuus sille, että löydät opintojen aikana oman yritysidean.

 • Laajuus: 5 + 10 op
 • Järjestäjä: Karelia-amk, UEF
Innovation Month® ‑opintojakso

Innovation Month® ‑opintojaksolla kehität oman yritysidean yhdessä oman tiimisi kanssa.

2. Minulla on yritysidea, mutta en tiedä onko se realistinen

StartMeUp ‑liikeideakilpailu

StartMeUp –liikeideakilpailuun voit lähettää oman yritysidean asiantuntijoiden arvioitavaksi. Parhaille ideoille on tarjolla rahapalkintoja. Kilpailu järjestetään vuosittain helmi-maaliskuussa.

Draft Program® ‑mikrorahoitusohjelma

Draft-ohjelmasta voit saada rahoitusta oman idean testaamiseen ja kehittämiseen. Haku kolme kertaa vuodessa. Kerralla valitaan kahdeksan tiimiä, jotka saavat kukin 1000 € kehittämisrahoitusta.

Joensuun Tiedepuisto: Liikeidean arviointi

Liikeidean arvioinnissa pohditaan liikeidean kypsyyttä ja liikeideaa yleensä. Nähdäänkö idealle liiketoiminnan mahdollisuutta?

Yrittäjän taloushallinto ‑opintojakso

Opintojaksolla opit ymmärtämään yrityksen taloutta ja soveltamaan yrityksen talouden tietoja toiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa.

 • Laajuus: 5 op
 • Järjestäjä: Karelia-amk, täydentävän osaamisen opinnot

3. Minulla on testattu ja pitkälle kehitetty yritysidea, mutta en ole perustanut vielä yritystä

Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet ‑opintojakso

Opintojaksolla perehdyt markkinatestatun liiketoiminnan aloitustapoihin, opit kohteen määrittämisen ja arvioinnin keinot sekä hinnan määrittelyn perusperiaatteet. Opit yrittäjyyden aloittamiseen liittyvät prosessit, sopimukset ja oikeudelliset kysymykset ja osaat arvioida liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia.

 • Laajuus: 5 op
 • Järjestäjä: Karelia-amk, täydentävän osaamisen opinnot
Joensuun Tiedepuisto: Esihautomo

Esihautomossa suunnitellaan ja kartoitetaan tulevan liiketoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia. Liikeidealle laaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka pohjautuu liiketoimintamallin kuvaamiseen. Suunnitelmaan sisältyy liiketoiminnan kuvaus sekä liiketoiminnan tulevaisuutta kuvaavat laskelmat. Jos simuloinnin tuloksena on kannattavan liiketoiminnan mahdollisuus, perustetaan yritys ja siirrytään hautomovaiheeseen.

Starttiraha

Kun harkitset yrityksen perustamista, ole hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan käynnistämistä yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon, joka selvittää mahdollisuutesi starttirahan saamiseen. Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta.

4. Minulla on rekisteröity yritys

Joensuun Tiedepuisto: Hautomo

Hautomossa yrityksen toimintaa sparrataan: autetaan mm. markkinoinnissa, myynnissä, yritystaloudessa ja rahoituksessa, hallinnossa ja muissa alkuvaiheen käytännön asioissa. Monipuolisissa koulutuksissa yrittäjille luodaan valmiuksia menestyvälle liiketoiminnalle. Hautomossa luodaan vahva perusta kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa! Hautomovaihe kestää 1–3 vuotta.

Markkinoinnilla menestykseen ‑opintojakso

Opintojaksolla opit ymmärtämään markkinoinnin merkityksen yrityksen menestystekijänä ja hahmotat perusasiat markkinointikonseptista, henkilökohtaisesta myyntityöstä ja asiakkuudenhallinnasta. Opit soveltamaan erityisesti pienyrityksen näkökulmasta keskeisimpiä markkinoinnin oppeja.

 • Laajuus: 5 op
 • Järjestäjä: Karelia-amk, täydentävän osaamisen opinnot

Yhteystiedot

Heikki Immonen
yrittäjyyden yliopettaja
heikki.immonen[at]karelia.fi
puh. 050 310 9657

Opiskelija: Lisätietoa yrittäjyyden yhdistämisestä opintoihisi saat opinto-ohjaajaltasi!