Categories
Kirjasto

Henki­lö­koh­taiset tiedon­han­kinnan ohjaukset opinnäy­tetyön tekijöille

Kaipaatko apua sopivien lähteiden löytä­miseen opinnäy­te­työtä varten? Ovatko tieto­kannat täyttä hepreaa? Etkö löydä aihee­seesi sopivia asiasanoja? Jos kamppailet näiden tai muiden opinnäy­tetyön tiedon­han­kintaan liittyvien kysymysten kanssa, varaa aika henki­lö­koh­taiseen tiedon­han­kinnan ohjaukseen. Kirjaston netti­si­vuilta löydät tarkemmat tiedot ja ilmoit­tau­tu­mis­ohjeet: https://www.karelia.fi/neuvonta-ja-opetus/