Kirjasto järjes­tää tiedon­han­kin­nan työpa­joja Tikka­rinne- ja Wärtsilä-kampuksilla

Työpa­jassa saat kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta tiedon­ha­kuun sekä vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aihees­tasi. Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja!

Jois­sain työpa­joissa on mukana myös opin­to­ku­raat­tori neuvo­massa opis­ke­luun ja opin­toi­hin liit­ty­vissä asioissa. Tieto tällai­sesta työpa­jasta löytyy työpa­jan pitoa­jan yhteydestä. 

Ajat ja paikat:

Tikka­rinne:

  • ti 31.1. klo 14.00 – 15.30, luokka TIK E252 
  • ke 22.2. klo 16.00 – 17.30, luokka TIK E227 
  • maalis-kesä­kuussa lisää työpa­joja, ne ilmoi­te­taan myöhemmin.

Wärt­silä:

  • ke 25.1. klo 14.00 – 15.30, tila Wär 138 (Dynamo) 
  • ti 14.2. klo 16 – 17.30, tila Wär 138c (yhteis­suun­nit­te­lu­tila)
  • maalis-huhti­kuussa lisää työpa­joja, ne ilmoi­te­taan myöhemmin.

Huom. Tule­vien työpa­jo­jen osalta seuraa vies­tin­täämme esim. Tuudossa, Kyyh­kyssä tai kirjas­ton Neuvonta ja opetus -sivulla.
Jos sinulla on kysyt­tä­vää tiedon­han­kin­nan ohjauk­seen liit­tyen, otathan yhteyttä kirjasto(a)karelia.fi.

Kuva: Pixabay