Ammatiksi yrittäjä

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä tai itsesi työllistämisen mahdollisuuksista? Onko sinulla jo yritys, mutta osaamisesi kaipaa täydennystä? Opinnot on räätälöity yrittäjyyttä suunnittelevalle, yrittäjänä toimivalle tai yrityksen tai yhdistyksen markkinoinnista vastaavalle.

Opinnot ovat maksuttomia ja toteutetaan verkko-opintoina. Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.

Ostajapersoona: tiedä, kenelle suuntaat markkinointia

Asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen ja eri asiakasryhmien tarpeiden tunnistaminen on olennaista markkinoinnin ja myynnin tavoitteiden saavuttamiselle. Ostajapersoonat ovat oivallinen työkalu kerätyn asiakasymmärryksen muuttamiseen viestinnän ja markkinoinnin teoiksi. Ostajapersoonien kautta rakentuva asiakaskeskeinen ajattelu kehittää markkinoinnin ja viestinnän lisäksi koko yrityksen toimintaa ja ymmärrystä, että erilaiset asiakasryhmät tarvitsevat erilaista tietoa ja tukea ostopäätöstensä vahvistamiseksi.

Opintojaksolla voit työstää oman yrityksesi markkinointia.
Ilmoittaudu mukaan: stajapersoona: tiedä, kenelle suuntaat markkinointia 1 op >>

Sisältömarkkinointi somessa

Haluatko sivuillesi lisää kävijöitä, parantaa tai vahvistaa yrityksesi brändin tunnettuutta, ylläpitää olemassa olevia asiakassuhteita tai kasvattaa myyntiä? Jos vastauksesi on kyllä, sinun kannattaa ilmoittautua opintojaksolle mukaan.

Sisältömarkkinointi mahdollistaa syvällisemmän kontaktin asiakkaisiin. Somemarkkinoinnissa on kaksi tärkeää tavoitetta: Brändin tunnettuuden kasvattaminen ja asiakkaan odotusten täyttäminen ja asiakassuhteen jatkuminen.

Opintojakson aikana opit laatimaan sisältösuunnitelman omalle yrityksellesi. Suositus on, että käyt ensin läpi Ostajapersoona: tiedä kenelle suuntaat markkinointia -opintojakson sisällöt.

Ilmoittaudu mukaan: Sisältömarkkinointi somessa 1 op >>

Markkinointitutkimus pähkinänkuoressa – Mitä? Miksi? Miten?

Opintojakso tarjoaa tiiviin ja käytännönläheisen johdannon markkinointitutkimuksen maailmaan. Opinnoissa perehdytään markkinointitutkimuksen peruskäsitteisiin, menetelmiin ja sovelluksiin. Tavoitteena on antaa ymmärrystä siitä, mitä markkinointitutkimus on, miksi sitä tehdään ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö:
– Mikä on markkinointitutkimus?
– Miksi markkinointitutkimusta tehdään?
– Miten markkinointitutkimusta tehdään?

Yritysidea kokeiluun

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden testata omaa liikeideaa ja saada kokemusta yrittäjämäisestä toiminnasta. Osallistujalla on oltava vähintään yksi konkreettinen tuote tai palvelu, jota harjoitusyrityksen kautta voidaan myydä oikeille asiakkaille.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää perustietoutta yrittäjyydestä sekä siihen käytännöistä, vastuista ja velvoitteista. Harjoitusyritystoiminnan malli: Valitaan soveltuva malli harjoitusyritystoiminnan toteuttamiselle.

Ilmoittaudu mukaan: Yritysidea kokeiluun 5 op>>

Opintojakso tarjoaa käytännönläheisen johdannon tapahtumatuotannon maailmaan. Kurssilla keskitytään erityisesti messujen ja muiden tapahtumamarkkinoinnin sovellusten suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet toimia tapahtumatuotannon eri tehtävissä sekä ymmärtää tapahtumatuotannon rooli osana markkinointiviestintää.

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita:
– Tapahtumatuotannon perusteet
– Strateginen suunnittelu:
– Aikatauluttaminen ja budjetointi
– Tapahtuman hallinnointi (perustietoa)
– Sisältö- ja teemasuunnittelu
– Tapahtuman toteutus ja arviointi

Ilmoittaudu mukaan: Tapahtumatuotanto – Messut ja muut tapahtumamarkkinoinnin sovellukset 1 op >> (ei tarjolla syksyllä 2024)

Opintokokonaisuus toteutetaan Euroopan unionin osarahoittamassa Ammatiksi yrittäjä – oppia yrittäjätaitoihin -hankkeessa.