Puunhankinnan perusteet

Ajankohta 23.9.2024–31.7.2025

Opintojakson laajuus 3 op

Koulutuksen sisältö

  • Puunhankinnan käsitteet ja termistö
  • Puunkorjuussa sekä kuljetuksessa käytettävät koneet ja laitteet
  • Puunkorjuumenetelmät kasvatus- ja uudistushakkuilla
  • Puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • Metsäteollisuuden puunhankinta Suomessa

Tavoitteet

Opiskelija

  • tuntee puunhankintaa käsittelevän termistön sekä erilaiset aines- ja energiapuun korjuumenetelmät ja kaluston,
  • tuntee myös puuhankinnan käytännön toteutuksen sekä puunkorjuun suunnittelun perusteet,
  • ymmärtää puunhankinnan kokonaisuuden osana metsäsektoria.

Lisätietoja

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].