Erillishaku korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille 15.4. – 16.5.2024

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea tutkintoon johtaviin koulutuksiin Karelia-ammattikorkeakoulun erillishaussa 15.4. – 16.5.2024.

Koulutukset alkavat elokuussa 2024. Uuden opiskelijan oppaasta löytyvät tarkemmat aloitusajat ja -tiedot. Aloitustiedot päivitetään oppaaseen toukokuun aikana.

Hakuaika ja aloituspaikat

Hakuaika 15.4. – 16.5.2024 klo 15.00

Erillishaun aloituspaikat Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksissa:

Kulttuuriala:

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala:

Sosiaali- ja terveysala:

Tekniikan ja liikenteen ala:

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala:

Katso täältä englannin kielisten koulutusten aloituspaikat ja hakuohjeet.

Hakukelpoisuus

Sinulla tulee olla

  • tutkinto, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
  • sekä 30 opintopisteen laajuinen alakohtainen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka tai monialainen), kansallisten suositusten mukainen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Valmentava koulutus tulee olla suoritettuna 31.5.2024 mennessä.

Opiskelijavalinta tehdään maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen opintomenestyksen perusteella ilman erillistä valintakoetta seuraavin valintaperustein:

Valintaperusteet

Osio 1: Valmentavan koulutuksen opintojaksojen keskiarvo: valmiudet korkeakouluopintoihin, alakohtaiset suomen kielen opinnot, alakohtainen matematiikka. Vähimmäispisteet yhteensä 2 pistettä.

Osio 2: Valmentavan koulutuksen suomen kielen opintojaksojen, (15 opintopistettä), keskiarvo. Vähimmäispisteet yhteensä 3 pistettä.

Osio 3: Valmentavan koulutuksen matematiikan arvosana. Vähimmäispisteet yhteensä 2 pistettä.

Valinta tehdään näiden kolmen osion tuottaman yhteispistemäärän perusteella. Yhteispistemäärän pitää olla vähintään seitsemän pistettä.

Pisteytys
arvosana 5 = 5 pistettä
arvosana 4 = 4 pistettä
arvosana 3 = 3 pistettä
arvosana 2 = 2 pistettä
arvosana 1 = 0 pistettä

Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys määräytyy seuraavasti:

1. Hakutoivejärjestys
2. Valmentavan koulutuksen suomen kielen opintojaksojen keskiarvo.

Jos näillä kriteereillä ei saada valintajärjestystä, järjestelmä arpoo valittavan opiskelijan.

Hakeminen

Täytä hakemus Opintopolku.fi -palvelussa. Voit valita enintään kolme hakukohdetta. Laita hakukohteesi mieluisuusjärjestykseen.

Hakulomake avautuu Opintopolussa 15.4.2024 klo 8.00. Hakulomake.

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 20.6.2024 mennessä.

Koulutukset alkavat 19.8.2024.

Lue lisää miten otat erillishausta opiskelupaikan vastaan.

Erillishaku kuuluu yhden korkeakoulupaikan säännöksen piiriin. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lue lisää yhden paikan säännöksestä. 

Kun otat paikan vastaan tutkintoon johtavasta erillishausta, et ole enää ensikertalainen. Lue lisää ensikertalaisuudesta täältä.