Hae tukea koulutuksiin

Tukea Täsmä- Rekry- ja MuutosKoulutuksiin

Onko yritykselläsi tarve päivittää osaamista vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin? Tarvitsetko uusia ammattitaitoisia työntekijöitä yritykseesi? Karelia kouluttaa tarvittavan osaamisen ja tulevaisuuden tekijät.

Kartoitetaan yhdessä yrityksesi rekrytointi- ja osaamistarve ja laaditaan koulutussuunnitelma. Suunnittelemme yrityksesi ja tekijöidesi kanssa tarpeitanne vastaavat koulutuspolut, jotta yrityksesi saa tehostettua liiketoimintaa ja integroitua uudet työntekijät tehokkaasti yrityksen toimintakulttuuriin ja tehtäviin. Koulutamme tekijöitä, joiden osaamiseen voi luottaa, joiden osaaminen on päivitetty tarvittavalle tasolle ja joiden jatkokehittymismahdollisuudet ovat selkiytetty.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tukee harkinnavaraisesti yrityksiä osaamisen kehittämisessä. Tutustu yhteishankintakoulutusten ehtoihin työmarkkinatori-palvelussa. Mikäli ehdot täyttyvät, voit olla yhteydessä Karelian yhteyshenkilöön tai ELY-keskukseen. Yksinyrittäjille tukimuodot eivät ei ole mahdollisia.

Lisätietoja yhteishankintakoulutuksista

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutusta, joka räätälöidään yhteistyössä yrityksen, Karelia-ammattikorkeakoulun ja ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus tukee koulutusta taloudellisesti, jos koulutukseen on vahvat työ- ja elinkeinopoliittiset perusteet. Koulutuksen kokonaiskustannukset yrityksellesi ovat 30–50 % koulutuksen hinnasta, loput kulut maksaa tietyin ehdoin ELY-keskus.
Yhteishankintakoulutusten rahoitusmuotoja ovat mm. :

MuutosKoulutus

Kun työnantaja haluaa auttaa irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Kestää 10 päivästä kahteen vuoteen. Lue lisää MuutosKoulutuksista

TäsmäKoulutus

Kun työnantajalla on tarve päivittää tai kehittää nykyisen henkilöstön osaamista. Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat työnantajan tarpeen mukaan räätälöidystä ammatillisesta koulutuksesta sovituille työntekijöille.Täsmäkoulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden. Lue lisää TäsmäKoulutuksista

RekryKoulutus

Kun työnantajalla on tarve rekrytoida, mutta osaavaa henkilökuntaa ei löydy. RekryKoulutukseen haetaan työntekijöitä, jotka saavat työpaikan yrityksestä hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen. Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat koulutuksesta, jonka avulla yritys saa uutta osaavaa työvoimaa. Vähimmäiskesto 10 koulutuspäivää. Täydennyskoulutusten sisältö, laajuus, toteutustapa, ajankohta ja koulutuspaikka sovitaan työnantajan kanssa yhdessä. Lue lisää RekryKoulutuksista

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi