Muistiterveyden opinnot

Oletko kiinnostunut muistiterveyden ja oman muisti-osaamisesi kehittämisestä? Kohtaatko työssäsi tai arjessasi muistisairaita ihmisiä ja heidän omaisiaan?


Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa 5 op >>
Sisältö:
Aivo- ja muistiterveyden edistäminen elämänkulussa.
Muistiterveydenedistämisen keskeisiä tekijöitä
Näyttöön perustuva tieto ja toiminta muistiterveydenedistämisessä

Toimintakykyisyys muistin heikentyessä 5 op >>
Sisältö:
Muistihäiriöt, muistisairaudet ja niiden kohtaaminen
Muistisairauden toteaminen ja lääketieteellisen hoidon perusteita
Muistisairauksien vaikutus toimintakykyyn

Muistisairaus ja työssä jatkaminen – tukea työyhteisön ja lähijohtamisen arkeen 2 op >>

Sisältö:
Saat tutkittua tietoa työssä jatkamisen mahdollisuuksista
Pohdit, miten kohdata muistipulmia työyhteisössä
Vahvistat osaamistasi toimia esihenkilönä työkyvyn muutostilanteissa
Pohdit näitä kysymyksiä oman roolisi ja työpaikkasi näkökulmasta.

Elämää muistisairauden kanssa 5 op >> (ei tarjolla syksyllä 2024)
Sisältö:
Muistisairaus elämänkulussa ja elämänmuutoksena
Muistisairauden vaikutuksia muistisairaan elämässä, arjessa ja päivittäisissä toiminnoissa
Muistiterveyden ja toimintakyvyn tukeminen esim. ravitsemus, liikunta
Arjen aktiivisuus, osallisuus ja toimijuus
Sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus
Muistisairaiden hoidon ja palveluiden kokonaisuus, muistipalvelupolku
Muistiystävällinen yhteiskunta ja elinympäristöt

Kenelle:

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu kaikille, joilla on kiinnostus sekä oman muistiosaamisen että muistiystävällisten käytäntöjen ja muistityön kehittämiseen.

Opintojen jälkeen:
Osaat kuvailla muistisairauden vaikutuksia elämän eri osa-alueilla, tunnistat muistisairaan hyvän elämän ja arjen sujumisen kannalta keskeisiä tarpeita ja voimavaroja. Osaat selittää muistisairaan hoidon ja palveluiden kokonaisuutta ja valita keinoja muistisairaan ja hänen läheistensä tukemiseksi sairauden eri vaiheissa

Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.