Urhei­lua­ka­te­mia

Urhei­lua­ka­te­mia

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on erin­omai­nen vaih­toeh­to myös urhei­li­joil­le. Yhteis­työ Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian kans­sa aut­taa opis­ke­li­jaa urhei­lu-uran, työn ja opin­to­jen yhteen sovit­ta­mi­ses­sa.

Aka­te­mian tar­joa­ma val­men­nus on opin­nol­lis­tet­tu, ja voit halu­tes­sa­si suo­rit­taa 5–15 opin­to­pis­tet­tä Urhei­lua­ka­te­mia­val­men­nuk­sen opin­to­ja (täy­den­tä­vät opin­not) osa­na tut­kin­toa­si.

Tär­kein­tä on vali­ta kiin­nos­ta­va kou­lu­tus ja sel­vit­tää, miten kou­lu­tuk­sen toteu­tus ja oma kil­paur­hei­lu­val­men­nus on yhteen­so­vi­tet­ta­vis­sa. Opis­ke­li­jal­le teh­dään aina hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to- ja val­men­tau­tu­mis­suun­ni­tel­ma.

Urhei­lua­ka­te­mi­aan voit hakea opis­ke­lu­pai­kan vas­taa­not­ta­mi­sen jäl­keen. Haku on jat­ku­va. Tar­kem­mat hakuoh­jeet ja ‑lomak­keen löy­dät Urhei­lua­ka­te­mian sivuil­ta.