Categories
Ajankohtaista

Urhei­lua­ka­temia

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on erinomainen vaihtoehto myös urhei­li­joille. Yhteistyö Joensuun Urhei­lua­ka­temian kanssa auttaa opiske­lijaa urheilu-uran, työn ja opintojen yhteen sovittamisessa.

Akatemian tarjoama valmennus on opinnol­lis­tettu, ja voit halutessasi suorittaa 5-15 opinto­pis­tettä Urhei­lua­ka­te­mia­val­men­nuksen opintoja (täyden­tävät opinnot) osana tutkintoasi.

Tärkeintä on valita kiinnostava koulutus ja selvittää, miten koulu­tuksen toteutus ja oma kilpaur­hei­lu­val­mennus on yhteen­so­vi­tet­ta­vissa. Opiske­li­jalle tehdään aina henki­lö­koh­tainen opinto- ja valmentautumissuunnitelma.

Urhei­lua­ka­te­miaan voit hakea opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen jälkeen. Haku on jatkuva. Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeen löydät Urhei­lua­ka­temian sivuilta.