Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen 


Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Fysioterapeutti (ylempi AMK) / Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services

Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä | 2,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, jossa keskimäärin 1 - 5 lähipäivää kuukaudessa. Lisäksi omaehtoista opiskelua, etätehtäviä ja verkossa tapahtuvaa ohjausta.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika:14. – 28.3.2018

Valintaperusteet ja pääsykokeet

Opetussuunnitelma (saatavilla viimeistään tammikuussa 2018)

Väestön ikääntyminen on huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin yksittäisen ihmisen tarvitsema fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen tuki. Karelia-ammattikorkeakoulun ikäihmisen yamk-koulutuksessa sinut valmistetaan toimimaan moniammatillisissa ikäihmisten kuntoutumista ja hyvinvointia tukevissa työyhteisöissä sekä vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä. Sinulla on valmiudet myös yrittäjyyteen.

Ikäosaamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle laaja-alaista osaamista ikääntymisestä ja valmiuksia uudistaa ja johtaa palveluja. Julkiseen virkaan tai tehtävään tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Valmistuttuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille erilaisiin ikäosaamisen johtamis- ja kehittämistehtäviin. Tyypillisiä työtehtäviä ja ammattinimikkeitä ovat osastonhoitaja, ylihoitaja, ikäosaamisen johtaja, suunnittelija, projektikoordinaattori ja projektipäällikkö

Opinnot rakentuvat yhteistyössä oman alueesi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutukseen sisältyy yhteensä noin 30 lähiopetuspäivää, jotka pyritään järjestämään kahden päivän jaksoissa.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2

Tutustu myös Ikäosaamisen YAMK tekee tulevaisuutta -blogiin.