toimintaterapiaa

Toimintaterapeutti (AMK)

Opi auttamaan eri-ikäisiä ihmisiä kuntouttavan toiminnan keinoin! Toimintaterapeuttina olet asiakkaan rinnalla kulkija ja toimivan arjen mahdollistaja.

Monimuotototeutus

 • Opiskelupaikat: 30
 • Tutkinnon laajuus: 210 opintopistettä
 • Kesto: 3,5 vuotta
 • Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK)
 • Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus
 • Opetus: on etä- ja lähiopintoja, harjoittelua ja projektityöskentelyä. Jokaisella lukukaudella harjoitellaan asiakastilanteita simulaatio- tai terveydenhuollon ympäristöissä.

Hakeminen

 • Kevään yhteishaku: 13. – 27.3.2024
 • Opiskelijavalinta: AMK-valintakoe 16, yo-todistusvalinta 6, ammatillinen todistusvalinta 8

Toimintaterapeuttina olet kuntoutusalan osaaja

Toimintaterapeuttina hyödynnät työssäsi omaa kuntoutusalan osaamistasi laaja-alaisesti. Toimit ammattilaisena itsenäisesti ja kohtaat eri elämän tilanteissa olevia ihmisiä. 

Karelian toimintaterapeuttiopinnoissa saat kattavan toimintaterapian (occupational therapy) tietoperustan. Opiskeluaikana verkostoidut ja työskentelet erilaisissa ryhmissä oman alasi asiantuntijana. Opit soveltamaan osaamistasi toimintaterapian erityisalueilla kohdatessasi erilaisia asiakasryhmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit ottamaan vastuuta toimintaterapiaprosessista, potilasturvallisuudesta sekä työsi laadusta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi hankit valmiuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen ja johtamiseen ja teet työelämälähtöisen opinnäytetyön.  

Toimintaterapeuttikoulutuksen erityisiä vahvuuksia ovat Karelian vahvat työelämäkumppanuudet, joiden avulla harjoitteluistasi tulee sujuva osa opintojasi. Opiskelet mielekkään kokoisessa ryhmässä ja ammatti-identiteettisi kehittymistä tuetaan koko opiskeluprosessin ajan.

Toimintaterapeutin työtehtäviä

 • toimintaterapeutti
 • kuntoutusasiantuntija
 • projektiasiantuntija
 • yrittäjä

Kareliasta valmistuneena toimintaterapeuttina sinulla on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta vaadittava ammatillinen pätevyys ja voit toimia laillistettuna toimintaterapeuttina.

Voit työskennellä erilaisten asiakasryhmien kanssa yksilö-, ryhmä-, tai yhteisökuntoutuksessa läsnä- ja etätoimintaterapiaa hyödyntäen.

Työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä, asumisyksikössä, erityishuoltopiirissä, järjestössä tai toimit itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Sinua voisi kiinnostaa myös