Johtamisen YAMK-opinnot

TOTEUTUKSET SYKSY 2024

TOTEUTUKSET KEVÄT 2025

 • Etäjohtaminen, 5 op (verkko-opinto)
 • Moninaisuuden johtaminen, 5 op (verkko-opinto)
 • Henkilöstöresurssien johtaminen, 5 op (verkko-opinto)
 • Haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntö, 5 op (monimuoto)
 • Tiedolla johtaminen, 5 op (monimuoto)

Kenelle:

Voit hakea yhteishaussa YAMK-tutkintoon ja avoimessa suoritettuja johtamisen YAMK-opintoja voidaan soveltuvin osin lukea hyväksi sinulle YAMK-tutkintoon.

 • Voit suorittaa johtamisen YAMK-opintoja 20 op avoimen kautta ja hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa: Avoimen väylän erillishaku – Karelia-ammattikorkeakoulu. Avoimessa suoritettuja johtamisen YAMK-opintoja voidaan soveltuvin osin lukea hyväksi sinulle YAMK-tutkintoon.
 • Osaamisen kehittämisen tavoite:
  • Voit suorittaa YAMK-opintoja omaksi iloksi, oman osaamisen kehittämiseksi ja voit innostua jatkamaan tutkintoon.
 • Tutkintotavoitteinen opiskelu:
  • Johtamisen YAMK-opintokokonaisuus tarjoaa sinulle joustavan tavan aloittaa YAMK- tutkinto.
 • YAMK-polku AMK-tutkinnosta valmistuneelle:
  • Nosta osaamisesi seuraavalle tasolle! Suorita työn ohessa johtamisen YAMK-opintoja 20 op ja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Voit valita opintojaksoista sinua kiinnostavat kokonaisuudet. Avoimessa opiskelun ohessa kerrytät samalla YAMK-tutkintoon vaadittua kahden vuoden työkokemusta.
 • HUOM! Muistathan, että avoimen opinnot ovat sinulle maksuttomia kaksi vuotta Kareliasta valmistumisen jälkeen.


Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.