Avoin työpaikka: projektiasiantuntija/-suunnittelija

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee projektiasiantuntijaa/-suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.2.2021 — 30.6.2023 tai sopimuksen mukaan.

Projektiasiantuntija/-suunnittelija tulee työskentelemään kahdessa eri tutkimus- ja kehittämisprojektissa, joita on kuvattu alla.

Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen ‑projekti (n. 50% työajasta)
Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen ‑projektin tavoitteena on tuottaa uuttaa tietoa ja menetelmiä vähäpäästöiseen sekä rakentamisen kiertotaloutta edistävään korjausrakentamiseen. Kehittämisprojekti toteutetaan rakennustekniikan sekä talotekniikan monia-laisena yhteistyönä.

Digital Twin — Kiinteistö- ja talotekniikan kestävät palvelut ja osaaminen ‑projekti (n. 50% työajasta)
Digital Twin ‑projektissa rakennetaan opetus- ja demonstraatioympäristö, jossa sovelletaan taloautomaation uusia innovaatioita. Samalla pilotoidaan teknologioiden integrointia ja käytettävyyttä sekä digitaalisen kaksosen käyttötarkoituksia.

Projektiasiantuntijan/-suunnittelijan keskeisimpiä työtehtäviä ovat:
- asiantuntijatyöskentely liittyen hankkeiden toteutuksiin
- rakennuksien elinkaaren ja energiasimulointien/laskelmien tekeminen pilottikohteille
- tilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen kohderyhmille
- osallistuminen Karelia-amk:n koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen
- Digital Twin demonstraatioympäristön toteutukseen osallistuminen

Edellytämme hakijalta vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. talo- tai energiatekniikka painotteinen tutkinto.

Painotamme valinnassa
- talotekniikkaan ja korjausrakentamisen toimialaan liittyvä osaamista
- energiasimulointiin liittyvä osaamista
- BIM-pohjainen suunnittelukokemusta (esim. MagiCad, Revit) ja energiasimulointiohjelmien käyttökokemusta (esim. IDA ICE, Riuska)
- kiinteistöautomaation perusteiden hallintaa
- suunnittelu- ja organisointitaitoja
- kyky toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa
- hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen viestintäosaamista
- valmiutta omaksua uusia kiinteistöautomaatioon liittyviä teknologioita

Tehtävä on määräaikainen ja sen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen
työehtosopimuksen mukaisesti. Palkka tehtäväkohtaisine palkanosineen on 2500–3750 euroa/kk. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävän vaativuuden, vaikuttavuuden ja monipuolisuuden sekä valittavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perusteella. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansioluetteloineen Kuntarekryssä tiistaihin 12.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat 15.–22.12.2020 ja 4.–12.1.2021 välisenä aikana tehtävän sisällön osalta projektipäällikkö Mikko Matveinen, p. 050 370 5830, s‑posti mikko.matveinen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, s‑posti: jaana.tolkki@karelia.fi.