Hehkulamppu

Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta uutta osaamista ja suuntaa uralle

Erikoistumiskoulutus on teemaan kytketty koulutuksen muoto, joka on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille henkilöille. Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa voi syventää osaamistaan biotaloudesta sekä muodostaa työtehtävien kannalta tärkeitä verkostoja. Koulutus sopii jo biotalouden alalla toimiville kehittäjille, asiantuntijoille ja opettajille, tai sinne uraansa suuntaaville. Koulutus soveltuu myös yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville sekä työmarkkinoilla uutta suuntaansa hakeville.

Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi on perustunut vahvasti luonnonvarojen hyödyntämiseen. Myös teollinen tuotantomme pohjaa luonnonvaroihin. Biotalous on uusi talouden suunta, jossa korostuvat prosessien ja toimintojen resurssi- ja energiatehokkuus sekä uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla huomioiden kiertotalouden näkökulmat. Biotalous tarjoaakin mahdollisuuksia jo olemassa olevien toimintojen uudistamiseksi ja uudenlaisen kestävän liiketoiminnan kehittämiseksi.

Biotalouden alalla tarvitaan monialaista osaamista ja aiemman tutkinnon tuoman osaamisen päivittäminen onnistuu kätevästi Biotalouden erikoistumiskoulutuksen avulla. Koulutus on suunniteltu työn yhteydessä toteutettavaksi kaksivuotiseksi ja vahvasti työelämäyhteistyöhön perustuvaksi kokonaisuudeksi. Opintoja voi suunnata omien mielenkiinnon kohteiden mukaan ja koulutuksen aikana pääsee myös toteuttamaan työelämälähtöistä kehittämisprojektia.

Hae koulutukseen 1.11. mennessä!

Seuraava Biotalouden erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2022. Biotalouden erikoistumiskoulutukseen voit hakea, jos sinulla on soveltuva maatalous- ja metsätieteellisen tai luonnontieteellisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus. Koulutukseen on päädytty hyvin erilaisilla taustatutkinnoilla, myös esimerkiksi yhteiskunnallisten tai kaupallisten aineiden tutkinnoilla. Aina kannattaa hakea! Taustatutkinnoista voit lukea lisää täältä.

Hakuaika koulutukseen on 1.10.-1.11.2021. Valitse Itä-Suomen biotalouden erikoistumiskoulutusta toteuttavista korkeakouluista omiin osaamistarpeisiisi parhaiten soveltuva: Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu tai Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakeminen: https://kareliastagging.meitadev.fi/biotalouden-erikoistumiskoulutus-2/ tai https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/


Kirjoittaja:

Anniina Kontiokorpi, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Singkham palvelusta Pexels