Etsi ja löydä -uusi tiedon­haun opas nyt avoinna

Oletko hukassa tiedon­haun kanssa? Lähteitä ei löydy? Asia­sa­nat ovat hepreaa? Kirjal­lis­ten töiden teke­mi­nen takkui­lee, koska tiedon­läh­teet ovat kateissa? Ei hätää, apu löytyy upouu­desta Etsi ja löydä – tiedon­ha­ki­jan matka -oppaasta! Opas on tarkoi­tettu avuksi kaiken­lai­siin tiedon­haun ongel­miin ja sitä voi hyödyn­tää kaikissa tiedon­tar­peissa, olipa kyseessä sitten lyhyt essee tai opinnäytetyö. 

Oppaa­seen voit tutus­tua täällä: https://libguides.karelia.fi/tiedonhaunopas