Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lukuvuosi avataan kampustapahtumassa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu lukuvuosi 2023-2024 avataan tiistaina 19.9.2023. Kello 13 Tikka­rinne-kampuksen audito­riossa alkavassa avajaisten viral­li­sessa osuudessa kuullaan muun muassa Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­tajan Antti Toivasen juhlapuhe, opiske­li­ja­kunta Pokan ja henki­löstön terveh­dykset sekä musiikkiesityksiä.

Viral­lisen avajais­ti­lai­suuden jälkeen noin kello 14 avajais­ta­pahtuma siirtyy Tikka­rinne-kampuksen sisäpihan amfiteat­teriin, jossa on Karelian järjes­tämää ohjelmaa niin opiske­li­joille kun henkilöstöllekin.

– Opiske­li­joiden ja henki­löstön yhteiset tapah­tumat ovat aina olleet tärkeä osa korkea­kou­lumme yhtei­söl­li­syyttä. Tämä avajais­ta­pahtuma tarjoaa tuttuun tapaan hienon startin uuteen lukuvuoteen, kertoo viestin­tä­pääl­likkö Ville Kivihalme.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on aloit­tanut opintonsa tänä syksynä noin 1000 uutta tutkinto-opiskelijaa.

– Meille tullut opiskelija on tehnyt hyvän valinnan. Opiske­li­ja­tyy­ty­väisyys on Kareliassa ollut jo pitkään erittäin hyvällä tasolla. Haluan toivottaa kaikille uusille ja jatka­ville opiske­li­joille oikein hyvää alkanutta lukuvuotta. 

Kareliassa opiskelee yhteensä noin 4300 opiske­lijaa kahdella eri kampuk­sella, Tikka­rin­teellä ja Wärtsilässä.