Ke 20.9. klo 16.30-17.30 tiedon­han­kinnan työpaja verkossa

Terve­tuloa osallis­tumaan syksyn ensim­mäiseen kirjaston järjes­tämään verkko­työ­pajaan ke 20.9. klo 16.30–17.30. Työpaja pidetään Zoomissa: Osallistu tästä. Ei ennakkoilmoittautumista.

Työpajat on suunnattu Karelian opinnäy­te­työ­vai­heessa oleville opiske­li­joille. Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja!