Oppiporttiin ja Terveys­porttiin kirjau­tu­minen on uudistunut!

Duodecimin palve­luihin, Oppiporttiin ja Terveys­porttiin kirjau­tu­misen tausta­jär­jes­telmä on uudis­tunut. Molempiin kirjau­dutaan edelleen tuttuun tapaan Karelia-Finnan kautta, mutta esimer­kiksi entiset mahdol­liset suorat linkit Moodlessa tms. eivät enää toimi, koska kirjau­tu­mi­so­soitteet ovat muuttuneet. Oppiporttia ja Terveys­porttia linkit­täessä kannat­taakin aina tehdä linkkaus Karelia-Finnassa oleviin tietueisiin, näiden osoitteet eivät muutu:

Oppiportti: https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99707486005967

Terveys­portti: https://karelia.finna.fi/Record/karelia.99706076005967

Jatkossa Duodecim-tilin pitäisi toimia niin, että jos käyttä­jällä on olemassa oleva Duodecim-tili, jonka takana on esimer­kiksi Oppiportin suori­tus­mer­kintöjä, hän voi kirjau­tu­misen yhtey­dessä yhdistää tietonsa oppilai­toksen kautta tuleviin tietoihin.

Kirjau­tu­mi­sesta on tulossa myös video-ohje.

Jos kirjau­tu­mi­sessa on ongelmia, epäsel­vyyksiä tai muita omitui­suuksia, ottakaa yhteyttä niin selvi­tetään. Tämä uusi päivi­tetty kirjau­tu­minen on uutta myös Kustannus oy Duodeci­mille, joten kaiken­lainen palaute tähän kirjau­tu­miseen liittyen on tervetullutta.