Tiedon­han­kin­nan verk­ko­työ­paja ke 25.10. klo 16.30–17.30

Kirjasto järjes­tää tiedon­han­kin­nan verk­ko­työ­pa­jan opin­näy­te­työn teki­jöille ke 25.10. klo 16.30–17.30.

  • Verk­ko­työ­paja pide­tään Zoomissa: Osal­listu tästä.

Työpa­jassa saat kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta tiedon­ha­kuun sekä vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aihees­tasi. Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa Karelia-amk:ssa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja!