Uusia ohje­vi­deoita kirjas­ton tietokannoista

Olemme lisän­neet YouTube -kana­val­lemme kaksi uutta suomen­kie­listä ohjevideota: 

Muis­tat­han myös tutus­tua YouTube -kana­vamme eri soit­to­lis­toi­hin, jotka sisäl­tä­vät ohje­vi­deoita eri tilan­tei­siin ja tieto­kan­to­jen käyttöön: 

Linkki kana­valle löytyy myös Karelia-Finnasta >> Ohje­vi­deoita -sivulta.