Elokuva-alan kirjo­jen kirja­näyt­tely kirjas­tossa 24.11. – 21.12.

Terve­tu­loa tutus­tu­maan näyt­te­lyssä oleviin elokuva-alan kirjoi­hin Karelia-amk:n kirjas­toon (Tikka­rinne-kampus, Tikka­rinne 9). Näyt­te­lyssä on kirjoja muun muassa eloku­va­his­to­riasta, -ohjauk­sesta kuin -analyy­sis­ta­kin. Voit lainata näyt­te­lyssä olevia kirjoja. Kirjas­ton aukio­loa­jat näet Karelia-Finnasta.