Pe 24.11. kirjas­ton asia­kas­pal­velu kiinni

Muutok­sia kirjas­ton palveluajoissa:

Perjan­taina 24.11. asia­kas­pal­velu on kiinni (osal­lis­tumme Karelia-amk:n strategiapäivään).

Omatoi­mi­kir­jasto avoinna normaa­listi (katso tarkem­mat tiedot aukio­loa­joista Karelia-Finnasta).


Jotta voit lainata kirjas­ton painet­tuja aineis­toja omatoi­mi­kir­jas­ton käyt­tö­ai­kana, muis­tat­han varmis­taa, että sinulla 

  • on voimassa oleva kirjas­to­kortti (Tuudossa tai muovi­nen kirjas­to­kortti) ja asia­kas­tie­dot kirjas­tos­samme
    Jos sinulla ei ole vielä kirjas­to­kort­tia, ilmoit­taudu asiakkaaksi 
    • joko Tuudo-sovel­luk­sessa (Kare­lian opiskelijat/henkilökunta), katso ohje täältä
    • tai verk­ko­lo­mak­keella (muut asiak­kaat tai jos et halua sähköistä kirjas­to­kort­tia käyttää)
  • ei ole 10 euron (tai yli) maksuja asia­kas­tie­dois­sasi
    Voit maksaa maksuja verk­ko­mak­suna Karelia-Finnassa, kun kirjau­dut sinne sisälle. Epäsel­vissä maksu­asioissa ota yhteyttä kirjas­toon kirjasto(a)karelia.fi. Lisä­tie­toja löydät kirjas­ton sivulta: https://www.karelia.fi/kirjasto/tervetuloa-asiakkaaksi/ >> Maksut.

Voit aina palaut­taa laino­jasi kirjas­ton ulko­puo­lella olevan palau­tusau­to­maa­tin kautta.