Alma Talent -tieto­kan­nan häiriö on korjattu

Alma Talent -palve­lussa havaittu häiriö on korjattu, ja hank­ki­miemme verk­ko­kir­ja­hyl­ly­jen sisältö on käytet­tä­vissä normaalisti.

Jos huomaat edel­leen ongel­mia sisään­pää­syssä, kokei­let­han ensin seuraa­via keinoja:

  • Sulje selain, kokeile pääsyä palve­luun uudes­taan Karelia-Finnan kautta.
    Muista kirjau­tua sisään Karelia-Finnaan omalla Kare­lian verk­ko­tun­nuk­sel­lasi (ilman @edu.karelia.fi -päätettä).
  • Selai­messa poista eväs­teet ja väli­muisti. Kokeile uudelleen. 
  • Tarvit­taessa kokeile toista selainta.

Alma Talent -verk­koai­neisto on käytet­tä­vissä vain Kare­lian verk­ko­tun­nuk­silla Karelia-Finnan kautta.