Ellibs-ekir­ja­pal­ve­lussa uusi lukuohjelma

Ellibs-ekir­ja­pal­ve­lussa on otettu käyt­töön uusi lukuoh­jelma, Thorium Reader. Vanhat luku­ta­vat säily­vät edel­leen saman­lai­sina kuin ennen, Thorium Reader on mahdol­lista ottaa käyttön niiden rinnalle. Ohjeet Thorium Reader -lukuoh­jel­man käyt­töön löydät Ellib­sistä ja Ellib­siin pääset helpoim­min Karelia-Finnan kautta! Ellibs Karelia-Finnassa