Inspiraatiota, verkostoitumista ja uusia näkökulmia korkeakoulupedagogiikan päiviltä

Pedaforum 2024 järjestettiin 5.–6. kesäkuuta Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK). Tämän vuoden teemana oli Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana. HAMK tarjosi loistavat puitteet verkostoitumiselle ja korkeakoulupedagogiikan kehittämiselle.

Korkeakoulupedagogiikan päivät Pedaforum on vuosittain järjestettävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiikan konferenssi (HAMK 2024). Pedaforumin tavoitteena on tutkimusperustainen korkeakoulupedagogiikan kehittäminen laadukkaan oppimisen ja opetuksen edistämiseksi. Opettajan pedagogisen osaamisen kehittämisellä on suuri merkitys opettajan ja opiskelijan hyvinvointiin, opettajan pystyvyysuskomuksiin sekä monipuolisten pedagogisten käytänteiden hyödyntämiseen (ks. mm. konferenssiesitykset Postareff 2024; Tuononen, Hyytinen, Kleemola, Hailikari & Toom 2024; Parjanen & Viitanen 2024; Oikarinen & Vertanen 2024; Hyytinen, Lähdesmäki & Väisänen 2024).

Inspiroivat puhujat ja työpajat

Konferenssi rakentui kiinnostavista ja ajatuksia herättävistä keynote-puheenvuoroista, työpajoista, posteriesityksistä sekä verkostoitumisesta. Omat posteriesityksemme Karelian sairaalapäivistä sekä oppimismuotoilusta ja oppimiskokemuksesta fysioterapian monimuotokoulutuksessa olivat osallistujien tutustuttavina koko konferenssin ajan.

Työpajoissa käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa tekoälyn hyödyntäminen ja automatisoinnin mahdollisuudet osana korkeakoulupedagogiikkaa, opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointi sekä simulaatiopedagogiikan hyvät käytänteet sosiaali- ja terveysalojen koulutuksessa. Lisäksi kuulimme alustavia tuloksia Kansallisen arviointikeskuksen (Karvi) tutkimuksesta suomalaisen korkeakoulupedagogiikan kehittämistarpeista. Ohjelmaa oli todella runsaasti ja useiden työpajojen toteutuessa samanaikaisesti, jäi monia kiinnostavia esityksiä vielä kuulematta.

Posteriesitykset Moniammatillinen sairaalasimulaatio osana fysioterapian ja hoitotyön opintoja (Hilppa Mustonen) ja Oppimismuotoilu ja oppimiskokemukset fysioterapian monimuotokoulutuksessa (Maiju Issakainen ja Jatta Papunen).

Verkostoitumisen voima

Konferenssipäiviin kuului lisäksi viralliset etkot sekä iltajuhla, joissa pääpaino oli verkostoituminen toisten korkeakoulujen henkilöstön kanssa. Konferenssiympäristö mahdollistaa uusien ja aiempien tuttavuuksien kohtaamisen kasvotusten, myös vähemmän muodollisten keskustelujen ja pohdintojen muodossa. Kävimmekin useita mielenkiintoisia keskusteluja muiden korkeakoulujen edustajien kanssa ja vaihdoimme kokemuksia sekä hyviä käytänteitä. Yksi monista kiinnostavista keskustelunaiheista oli tutkijapolku, jota joissakin ammattikorkeakouluissa on jo kehitetty. Oli kiinnostavaa kuulla, kuinka osassa ammattikorkeakouluja tutkimus on saanut merkittävän roolin osana vakiintunutta korkeakoulun toimintaa. Näissä ammattikorkeakouluissa tutkimustyötä hankkeissa ja niiden rinnalla tekevät tutkijayliopettajat.

Verkostoitumassa iltajuhlassa upeassa Vanajanlinna miljöössä. Vasemmalta Jatta Papunen, Maiju Issakainen, Niina Mikkonen (UEF) ja Hilppa Mustonen.

Uudet ideat ja näkökulmat

Simulaatiopedagogiikan työpajassa kuulimme simulaatioiden erilaisista toteutusmahdollisuuksista, kuten suur- ja etäsimulaatioista. Näistä innostuneina ideoimme, missä kohdissa opetussuunnitelmaamme, voisimme näitä toistaiseksi vielä vähäiseksi jääneitä oppimisen mahdollisuuksia hyödyntää. Oman alan opetuksen ohella simulaatiopedagogiikka tarjoaisi erinomaisia mahdollisuuksia myös moniammatillisen osaamisen kehittämiseen. Mainiona lähteenä laadukkaan simulaatiopedagogiikan toteuttamiseen toimii työpajaesityksen perustana ollut hankejulkaisu (Silén-Lipponen & Aura 2024).

Verkko-opintojaksojen automatisoinnin mahdollisuuksia ja haasteita pääsimme pohtimaan useiden eri korkeakoulujen henkilöstön kanssa aihetta käsitelleessä työpajassa. Keskeisiä huomioita olivat muun muassa turvallisen tilan periaatteiden näkyväksi tekeminen ja näitä loukkaavan toiminnan raportointilomake verkko-oppimisalustalla sekä arviointimatriisien merkitys niin opettajan kuin vertaisten antaman palautteen ja arvioinnin perustana. Työpajan osallistujat eri korkeakouluista jakoivat yhteisen toiveen siitä, että verkko-opintojaksoilla vallitseva nykytrendi niiden automatisoinnista ei ohjaisi korkeakouluja keskinäiseen kilpailuun opintopisteiden suorituksista ja valitut pedagogiset ratkaisut tukisivat osaamisen varmistamista ja laatua.

Ensi vuonna Pedaforum -korkeakoulupedagogiikan päivät järjestetään Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Jäämme innolla odottamaan niiden tarkempaa teemaa!

Lähteet: HAMK. 2024. https://www.hamk.fi/korkeakoulupedagogiikan-paivat-2024/

Kirjoittajat:

  • Jatta Papunen, opettaja, fysioterapian koulutus, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Maiju Issakainen, lehtori, fysioterapian koulutus, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Hilppa Mustonen, lehtori, fysioterapian koulutus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Hilppa Mustonen