AMK-päivä


AMK-PÄIVÄ on online!

AMK-päivänä sinulla on mahdol­lisuus tutustua Karelian koulu­tuksiin, oppimi­sym­pä­ris­töihin, opiske­lu­vä­li­neisiin ja opiske­li­joi­himme, jotka osaavat antaa sinulle parhaat vastaukset opiskelua koskeviin kysymyksiisi. 

AMK-päivä online on 13.11. järjes­tettävä verkko­ta­pahtuma, jossa on kaksi lähetystä klo 10 – 11.30 ja klo 12.30 – 14.00. AMK-päivä online toteu­tetaan verkossa Teams-ympäristössä. 

Osallistu AMK-päivään!