Drone­toi­minnan A2-lisäteoriakoe

Suorita nyt Kareliassa Drone­toi­minnan avoimen kategorian A2-lisäteo­riakoe!

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g – 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alaka­te­gorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauk­sessa sinulla tulee olla A1/A3-verkko­teo­ria­kokeen lisäksi omatoi­minen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteo­riakoe hyväk­sy­tysti suoritettuina. 

Lue lisää Drone-infon www-sivuilta
Tutustu kauko-ohjaajan kokeiden itseo­pis­ke­lu­ma­te­ri­aaliin. A2-lisäteo­ria­koetta koskevat luvut ovat 10–12, omatoi­minen käytännön koulutus tulee olla suoritettuna.

Hinta

Koemaksu 50 € (sis. alv 24%)
Koemaksu maksetaan verkko­maksuna etukäteen ilmoit­tau­tu­misen yhteydessä. 

Koeti­lai­suudet ja ilmoittautuminen 

Ilmoit­taudu mukaan lisäteo­ria­ko­keeseen. Voit tehdä kokeen joko suomen- tai englan­nin­kie­lisenä. Ajankohdat näet alla.
Register for the drone operation A2 theory test. You can choose whether you take the exam in English or Finnish. See the times below.

Kokeen ajankohtaIlmoit­tau­tu­minen päättyyIlmoit­tau­tu­minen
24.8. 2023 klo 15 – 1622.08.2023Ilmoit­taudu tästä
13.9.2023 klo 15 – 16 11.9. 2023Ilmoit­taudu täs
11.10.2023 klo 15 – 169.10.2023Ilmoit­taudu tästä
16.11.2023 klo 15-1614.11.2023Ilmoit­taudu tästä 
14.12.2023 klo 15-1612.12.2023Ilmoit­taudu tästä 
  • Paikkoja kokeeseen on 15. Kun paikka­määrä tulee täyteen voit ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Olemme yhtey­dessä sähkö­pos­titse, mikäli paikkoja vapautuu. 
  • Kokeelle voidaan sopia myös uusi aika, mikäli ennalta ilmoi­tetut ajankohdat eivät sovi ja organi­saa­tiosta on tulossa kokeeseen useampi henkilö. 
  • Ilmoita kauko-ohjaajan tunnus­nu­merosi ilmoit­tau­tu­misen yhteydessä.
  • Peruutus viimeistään 1 arkipäivä ennen koeti­lai­suutta, myöhem­mistä peruu­tuk­sista pidätetään osallistumismaksu. 
  • Saat kutsun ja toimin­taohjeet Karelian koejär­jes­te­li­jältä 2 päivää ennen koetta. 
  • Varaa koeti­lai­suuteen mukaan henki­löl­li­syys­to­distus sekä todistus aiemmin suori­te­tusta A1/A3-verkko­teo­ria­ko­keesta.
  • Tutustu valvotun lisäteo­ria­kokeen suorit­ta­miseen Karelia-ammattikorkeakoulussa

Paikka

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu.
Tutustu kampuksen pysäköin­ti­karttaan. Vieraat voivat pysäköidä A-paikoille. Nouda pysäköin­tilupa infopisteestä. 

Lisätietoja

Ollipekka Hakonen, +358 46 923 4353, [email protected]
Aarno Savolainen, +358 50 412 8792, [email protected]