Uusien liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksien tunnistaminen

Autamme sinua ennakoimaan muutoksia liike­toi­min­taym­pä­ris­tössäsi ja kehit­tämään uusia palve­luita ja tuotteita markkinoille.

Kenelle

Yrityk­sille ja organi­saa­tioille, jotka haluavat oppia tunnis­tamaan uusia liike­toi­minnan mahdol­li­suuksia nopeasti muuttu­villa kohdemarkkinoilla.

Sisältö ja toteutus

Palvelun keskiössä on asiakas­tar­peiden, hiljaisten signaalien ja trendien tunnis­ta­minen sekä uusien ratkai­sujen kehit­tä­minen löydösten pohjalta. Palvelun avulla saat työkaluja ja uusia näkökulmia strate­giseen liike­toi­minnan kehit­tä­miseen, minkä avulla pystyt entistä tehok­kaammin kehit­tämään innova­tii­visia ratkaisuja markkinoille.

Palvelu koostuu toimin­nal­li­sesta työpa­jasta Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun asian­tun­ti­joiden ohjauksessa.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Harri Mielonen
harri.mielonen[at]karelia.fi
Puh. 050 340 5579
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu