Categories
Ajankohtaista

Ajankoh­taista ja yhteystiedot

Korona­ti­lanteen aiheut­tamat aukioloaikamuutokset

19.1.2021 lähtien kirjaston lähiasia­kas­palvelu on auki kirjas­to­korttien noutoa varten
maanan­taisin ja torstaisin klo 11 – 13. Varaa mukaasi kuval­linen henki­löl­li­syys­to­distus.

Jos tuo yllä mainittu aika ei sovi sinulle, soita puh. 050 311 9545 sopiaksesi erillisen noutoajan. Puhelin­nu­me­rossa kirjasto päivystää ma-pe klo 10-14.

Muissa asioissa (maksut, lainojen uusinnat jne.) asiakas­pal­ve­lumme palvelee etänä ma-pe klo 10-14.

Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna ma-pe klo 7-17. Kirjas­tossa ei voi oleskella eikä sinne saa jäädä työskentelemään. 

Tarkista mahdol­liset poikkeukset tästä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kaikkea turhaa liikku­mista kampuk­silla on syytä välttää. Kampuk­silla – myös kirjas­tossa – liikut­taessa käytetään aina maskia.


Kirjaston uutis­kirje

Kerromme uutis­kir­jeessä Karelia-amk:n kirjaston ajankoh­tai­sista asioista. 

Yhteys­tiedot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Kirjasto
Tikka­rinne 9
80200 JOENSUU

Asiakas­palvelu


puh. 050 311 9545 (myös WhatsApp)
asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi, kirjasto(at)karelia.fi

Kirjaston chat palvelee Karelia-Finnassa, seuraa meitä Faceboo­kissa ja Insta­gra­missa.

Kirjasto- ja tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Pekka Malvela, puh. 050 326 0450
Henki­lö­kunnan sähkö­pos­tio­soitteet: etunimi.sukunimi(at)karelia.fi
Koko henki­löstön yhteys­tiedot ovat Intrassa ja Pakissa.

Palve­luo­soitteet

Asiakas­palvelu: asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi
Julkai­su­myynti: julkaisut(at)karelia.fi 
Tähti­jul­kaisut-verkko­kir­ja­kauppa (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
Aineiston hankinta: hankinta(at)karelia.fi
Tiedon­han­kinnan opetus: kirjasto(at)karelia.fi
Opinnäytteet ja Theseus: opinnayte(at)karelia.fi
Kauko­palvelu: kaukopalvelu(at)karelia.fi