Categories
Kirjasto

Kirjaston palvelut 1.3. ja 7.-11.3.

Tiistaina 1.3. Liikun­tail­ta­päivä: Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna normaa­listi. Asiakas­palvelu on kiinni. Itseo­pis­ke­lu­viikko 7.-11.3. Omatoi­mi­kir­jasto on auki normaa­listi. Asiakas­palvelu on kiinni. Tarkis­tathan aukiolo-, palvelu- ja ulko-ovien aukio­loajat Karelia-Finnasta!


Categories
Kirjasto

Opinnäy­tetyön tekijöille tiedon­han­kinnan ohjausta

Uudis­tamme kirjaston tarjoamaa tiedon­han­kinnan ohjausta ja kokei­lemme tämän kevään ajan uuden­laista tapaa järjestää ohjausta. Aiemmin n. 1-2 kertaa kuukau­dessa järjes­te­tyistä alakoh­tai­sista tiedon­han­kinnan klini­koista luovutaan.  Klini­koiden tilalle tulee mahdol­lisuus ilmoit­tautua henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen ajanva­raus­lo­makkeen kautta. (Klikkaa linkkiä, se avautuu uuteen välilehteen.) Tämä palvelu on tarkoi­tettu kaikille opinnäy­te­vai­heessa oleville Karelian opiske­li­joille, joilla on pieniä tai suuria ongelmia opinnäy­te­työnsä tiedonhankinnan […]


Categories
Kirjasto

Kirjaston aukiolo- ja palve­luajat 1.2.2022 alkaen

Omatoi­mi­kir­jasto: ma-pe klo 7.30 – 20 Tikka­­rinne-kampuksen E-talon pääovi menee kiinni aiemmin kuin omatoi­mi­kir­jasto. Pääoven aukio­loajat ovat:ma-to 7.30 – 16.30 ja pe 7.30 – 15.30. Kirjaston asiakas­palvelu : ma klo 11 – 16.30ti – pe klo 11 – 15 Voit ottaa yhteyttä myös o Karelia-Finnan chatissä,o s-postilla: [email protected], taio puheli­mitse 050 311 9545 (myös WhatsApp ja teksti­viestit) PÄIVYSTÄVÄ KIRJASTOTYÖNTEKIJÄ: Saat kirjas­to­työn­te­kijän kiinni ma-pe aamuisin […]


Categories
Kirjasto

Muutoksia kirjaston aukio­loissa 10.-31.1.2022

Korona­ti­lanteen vuoksi kirjasto toimii pelkästään omatoi­mi­kir­jastona 31.1.2022 asti. Omatoi­mi­kir­jasto on auki ma-pe klo 7.30 – 20. Kirjaston tiloissa ei voi oleskella tai opiskella (käytössä ei ole hiljaisen työn tila eivätkä myöskään ryhmä­työ­huoneet). Asiakas­palvelu palvelee vain etänä, ota yhteyttä:o Karelia-Finnan chatissä,o s-postilla: [email protected], taio puheli­mitse 050 311 9545 (myös WhatsApp ja teksti­viestit) Huomaathan, että E-talon pääovi on […]


Categories
Kirjasto

Muutokset kirjaston aukio­loissa ja palve­lua­joissa 21.12.2021 – 9.1.2022

ti-ke 21.-22.12. omatoi­mi­kir­jasto on auki Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna klo 7.30-20.(Huomaathan, että kampuksen ulko-ovi menee kiinni jo klo 17.) Asiakas­palvelu on kiinni. Nämä ovat viimeiset aukio­lo­päivät ennen vuoden­vaihteen kiinnioloa! Muista käydä nouta­massa varauksesi ja hakemassa tarvit­semasi painetut aineistot lainaan. 23.12.2021 – 9.1.2022 koko kirjasto on kiinni Muistathan, että kirjaston ollessa kiinni e-aineistot ovat käytössäsi Karelia-Finnan kautta. Tarkista kaikki […]


Categories
Kirjasto

Tiistaina 14.12. kirjaston asiakas­palvelu on suljettu ja yläkerta kiinni klo 12 – 15

Tiistaina 14.12. kirjaston henki­lö­kunta on suunnit­te­le­massa tulevaa vuotta ja sen vuoksi asiakas­pal­ve­lumme on suljettu. Jos sinulla on kiireel­listä asiaa, aamulla klo 8.30-11 tavoitat meidän puheli­mitse 050 311 9545.  Kirjaston alakerta on avoinna klo 7.30 – 20. Kirjaston yläkerta on suljettu klo 12 – 15 (muuna aikana siellä saa olla) Silver Economy -hankkeen tapah­tuman vuoksi.


Categories
Kirjasto

Kirjaston joulu­ka­lenteri avautuu

On joulukuun 1. päivä ja se tarkoittaa tietysti joulu­ka­len­teria! Tänä vuonna kirjas­tossa on liikkunut yllät­tävän paljon tonttuja ja niiden puuhia voi tarkkailla kalen­terin luukkujen kautta. Kalen­teriin pääset tästä: https://calendar.myadvent.net/?id=d72007e11ed0f896af8ad2e745c36945