Biotalouden erikoistumiskoulutus

Vahvista asemaasi ja kilpailukykyäsi työmarkkinoilla!

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston suunnittelemalla koulutuksella.

Kohderyhmä
Biotalouden erikoistumiskoulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka toimivat tai ovat kiinnostuneita toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä yrityksissä; yrittäjinä; neuvonta-, tutkimus- tai edistämistehtävissä; tai ammatillisina opettajina. He voivat olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa toimivia henkilöitä.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus pohjautuu tiiviiseen työelämäyhteistyöhön, esimerkiksi kehittämisprojekteihin yhdessä yritysten kanssa.

Koulutuksen toteutus
1/2022 – 12/2023
Opiskelu toteutetaan joustavasti verkko-oppimista hyödyntäen.

Sisältö

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu vastaavat yhdessä Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta Itä-Suomessa. Koulutus toteutetaan opintojaksoittain. Kullakin opintojaksolla on vastuukorkeakoulu, joka vastaa opetuksesta.

Karelia-ammattikorkeakoulun vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa on erityisesti biotalous ja energia. Tähän sisältyy mm. yhteiskunnallinen päätöksenteko energianbiotaloudessa ja energiantuotannon taloudelliset ohjauskeinot, hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet ja teknologiavaihtoehdot, energiaratkaisujen suunnittelu ja mitoitus sekä uudistuva energialiiketoiminta ja yrittäjyys.

Hakeminen

Hakijalla tulee olla soveltuva maatalous- ja metsätieteellisen tai luonnontieteellisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Hakija hakee yhteen kolmesta Biotalouden erikoistumiskoulutusta Itä-Suomessa järjestävistä korkeakouluista. Vaihtoehtoja ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Korkeakouluvalinta tehdään siihen korkeakouluun, joka parhaiten vastaa hakijan osaamistavoitteita.

Täydennyshaku 8.11. klo 9.00 – 21.11. klo 23.59

Hakulomake Kareliaan >>

Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta/-todistuksista ja CV sekä kirjallinen kuvaus (motivaatiokirje), jossa hakija pohtii seuraavia asioita:

  • Hyöty omalle ammatilliselle kehittymiselle (10 pistettä)
  • Hyöty omalle työpaikalle, yritykselle/organisaatiolle tai työllistymiselle (5 pistettä)

Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 21.11.2021. Hakemusta ilman liitteitä ei hyväksytä.
Tasapistetilanteessa opiskelijaksi valitaan se, jolla on korkeammat pisteet kohdasta ”hyöty omalle ammatilliselle kehittymiselle”. Jos hakijoilla on samat pisteet ko. kohdasta, arvotaan opiskelupaikan saava.

Valinnan tulokset ilmoitetaan opiskelijoille viimeistään 23.11.2021.
Opiskelijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 1.12. mennessä.

Hinta

900 euroa / opiskelija (alv 0 %)
Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä: 23.3.2022 ja 30.9.2022.

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen (1.12.2021) tehdystä peruutuksesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Opiskelija voi anoa maksun osapalautusta terveydellisistä syistä osoittamallaan lääkärintodistuksella.

Lisätietoja

Koulutuksen rakenne ja aikataulutus
Biotalouskoulutus Itä-Suomessa >>

Karelia-ammattikorkeakoulu
Sini Rantanen
050 462 1967
[email protected]