SoteDigi-osaajaksi

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Erikoistumiskoulutus 30 op

SoteDigi-osaajaksi -koulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ensisijaisesti omaan työyksikköön.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

SoteDigi-osaajaksi -koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työstä ja ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille. Webinaarien lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä. Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja 1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla, edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa. Koulutukseen voidaan valita myös alemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Sisältö

SoteDigi-osaajaksi -erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

Toteutus ja opiskeluaika

Verkkototeutus 20.8.2024-31.5.2025. Koulutus alkaa syksyllä 2024 Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Metropoliassa.

Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös hieman nopeammin tai hitaammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Opinto-oikeus myönnetään 1,5 vuoden ajaksi.

Koulutuksesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Tutustu koulutukseen tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan yksittäisille opintojaksoille Digicampus – SoteDigi -osaajaksi.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Hakeminen ja hinta

Hakuaika on päättynyt.

Koulutuksen hinta on 1500 € eli 50 € per opintopiste (alv. 0)

Lisätietoja

Katja Sorjonen, lehtori, [email protected], p. 050 598 3183

Amkit yhteistyössä