EXAM Opis­ke­li­jan UKK

Opis­ke­li­jan UKK

Miksi en löydä tenttiä suorit­ta­maani opintojaksoon?`

Tarkista opet­ta­jal­tasi, voiko tenttiä ylipää­tään suorit­taa sähköi­senä EXAM-tenttinä. 

Onko Moodle-tentti sama kuin Exam-tentti?

Ei. Moodle-tentti tehdään Moodlessa.

Voinko tehdä tentin milloin tahansa?

Opet­ta­jasi on määri­tel­lyt tentille tietyn suori­tusa­jan. Voit suorit­taa tentin ko. ajan­jak­solla silloin, kun olet varan­nut tent­ti­ko­neen käyt­töösi. Tilan aukio­loa­jat näkyvät varausvaiheessa.

Voinko suorit­taa tentin millä koneella tahansa?

Et. Voit suorit­taa tentin vain sillä koneella, minkä palvelu on sinulle tent­tia­jan­va­rauk­sen yhtey­dessä arponut.

Kuinka nopeasti saan tulok­set tentistä?

Viimeis­tään kolmen viikon kuluttua.

Voinko suorit­taa tentin toisessa korkeakoulussa?

Et vielä, mutta ensi syksynä voit.