EXAM Opiske­lijan UKK

Opiske­lijan UKK

Miksi en löydä tenttiä suorit­ta­maani opintojaksoon?`

Tarkista opetta­jaltasi, voiko tenttiä ylipäätään suorittaa sähköisenä EXAM-tenttinä. 

Onko Moodle-tentti sama kuin Exam-tentti?

Ei. Moodle-tentti tehdään Moodlessa.

Voinko tehdä tentin milloin tahansa?

Opettajasi on määri­tellyt tentille tietyn suori­tusajan. Voit suorittaa tentin ko. ajanjak­solla silloin, kun olet varannut tentti­koneen käyttöösi. Tilan aukio­loajat näkyvät varausvaiheessa.

Voinko suorittaa tentin millä koneella tahansa?

Et. Voit suorittaa tentin vain sillä koneella, minkä palvelu on sinulle tenttia­jan­va­rauksen yhtey­dessä arponut.

Kuinka nopeasti saan tulokset tentistä?

Viimeistään kolmen viikon kuluttua.

Voinko suorittaa tentin toisessa korkeakoulussa?

Et vielä, mutta ensi syksynä voit.