EXAM palaut­teen vastaanottaminen

EXAM-palaut­teen vastaanottaminen

Kun opet­taja on arvioi­nut tent­ti­vas­tauk­sesi, saat siitä tiedon sähköpostiisi.

  1. Kirjaudu EXAM-järjes­tel­mään (https://exam.karelia.fi) omilla tunnuksillasi
  2. Valitse oikealta vali­kosta Suori­tuk­set ja näet kaikki suorit­ta­masi tentit.
  3. Tentissä, joka on arvioitu (arvo­sana ja/tai palaute), on näky­villä linkki Näytä arviointi

EXAM palaute

Yllä olevassa kuvassa ensim­mäi­sen tentin kohdalla on arvioitu tentti, anta­malla vähin­tään arvosana.

Jälkim­mäistä tenttiä ei ole arvos­teltu Exam-järjestelmässä.