EXAM Tentti­vie­railu

EXAM tentti­vie­railu toisessa korkeakoulussa

Tentti­vie­railu tarkoittaa sitä, että suoritat oman korkea­koulusi opinto­jakson tentin jonkun toisen korkea­koulun EXAM-tentti­ti­lassa.  Varaus tehdään aina oman korkea­koulun Exam -järjes­tel­mässä oman korkea­koulun tunnuk­sella (se korkea­koulu, jonka tentti suori­tetaan). Korkea­koulut, joissa tentti­vie­railu on tällä hetkellä mahdollista. 

Tarkista ennen tentti­va­rauksen tekoa kohde­kor­kea­koulun (tentti­vie­railun kohteena oleva korkea­koulu) tentti­ti­lojen aukio­loajat, kulkuoi­keudet ym. korkea­kou­lu­koh­taiset ohjeet. Varmista ennen varausta, että tilassa on käytet­tä­vissä tentissä tarvit­semasi ohjelmistot.

Ohjeet miten varaat tenttiajan toisen korkea­koulun tenttitilaan

  • Kirjaudu normaa­listi sisään oman korkea­koulusi EXAMiin (https://exam.karelia.fi/) ja hae tentti, johon haluat varata ajan.
  • Klikkaa Varaa tenttiaika -painiketta.
  • Varaus­ka­lenteri-sivulla valitse linkki ”Tenttia­jan­varaus ulkopuo­li­sesta oppilai­tok­sesta”, saat esiin organisaatiovalikon.
  • Valitse valikosta se korkea­koulu, jonka EXAMiin haluat tehdä varauksen.

EXAM tenttiajan varaaminen toisesta korkeakoulusta, valittavat korkeakoulut.
  • Valitse tenttitila, jolloin saat esiin varaus­ka­len­terin. Valitse sopiva aika ja vahvista varaus. Saat sähkö­pos­tiisi vahvis­tuksen varauksestasi.
EXAM tenttiajan varaaminen toisesta korkeakoulusta, valittava tenttitila.
  • Tee tentti toisen korkea­koulun tiloissa. Tentti­tilaan mennessäsi noudatat kyseisen korkea­koulun valvon­ta­pe­ri­aat­teita ja tilan käyttö­oh­jeita, joten tutustu niihin huolella etukäteen ja varmista miten pääset tilaan sisälle.
  • Tentti­ti­lassa kirjaudu tentti­ko­neelle korkea­koulun ohjeiden mukai­sesti. Kirjaudu EXAMiin HAKA-kirjau­tu­misen kautta oman korkea­koulusi tunnuksilla.